Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde TopDesk


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Malharunmi, Mustta

Senior rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk