Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde TopDesk


Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Westad, Christina

Digital Partner, Rådgiver i læringsfremmende teknologi
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Hansen, Tommy

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Malharunmi, Mustta

Senior rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid