Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde TopDesk


Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Malharunmi, Mustta

Seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Hansen, Tommy Skum

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Westad, Christina

Digital Partner, Rådgiver i læringsfremmende teknologi
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling