Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde TopDesk


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Galåen, Andreas

Studiekonsulent - utdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Malharunmi, Mustta

Senior rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Hansen, Tommy Skum

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Westad, Christina

Digital Partner, Rådgiver i læringsfremmende teknologi
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling