Bilde av Myklestad, Maria
Bilde av Myklestad, Maria
Seksjon for studieadministrasjon maria.myklestad@uit.no +4777645939 Tromsø ADM A 105

Myklestad, Maria


Eksamenstjenesten UiT

Stillingsbeskrivelse

- brukerstøtte, opplæring og veiledning for administrative og emneansvarlige i arbeid med eksamen

- deltar i nasjonal arbeidsgruppe for digital eksamen

- implementering i forbindelse med endring eller nyutvikling innenfor digital eksamen

- forvaltningsansvarlig Wiseflow

- systemadministrator Ouriginal

- vurderingsmodulen i FS