Maria Myklestad


Eksamenstjenesten UiT

Stillingsbeskrivelse

- brukerstøtte, opplæring og veiledning for administrative og emneansvarlige i arbeid med eksamen

- deltar i nasjonal arbeidsgruppe for digital eksamen

- implementering i forbindelse med endring eller nyutvikling innenfor digital eksamen

- forvaltningsansvarlig Wiseflow