Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Publikumskontakt


Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
UB 135.8
+4777645228

Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger
MH B6. 015
+4777660788

Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Avdeling for samlinger
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Avdeling for samlinger
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Revold, Siri Adelina

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

+4777660457

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Avdeling for samlinger
L55 - Hammerfest
+4778450618

Paulsen, Elin Marianne

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket

Karpova, Anna

Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Databaser / Bibliotek / Biblioteksveiledning / Referanseverktøy / Publikumskontakt / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Forskningsstøtte Forskningsinteresser:

Bibliometri, vitenskapelig publisering, siteringsanalyse


Nordström, Linnea

Midlertidig Daglig leder NH-biblioteket
Avdeling for samlinger

Ribberholt, Mette Lysgård

Rådgiver Universitetsbiblioteket Campus Alta
Avdeling for samlinger
ALTA B152
+4778450337

Gaup, Sara Ellen

Universitetsbibliotekar / Fagansvarlig for samisk, kvensk og finsk, religionvitenskap og urfolksstudier
Avdeling for publikumstjenester

+4777645039