Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Publikumskontakt


Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar, fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Natur- og helsefagbiblioteket

Brynjulfsen, Tove

Bibliotekar
Avdeling for samlinger
UB 135.8
+4777645228

Løkse, Mariann Cecilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Hansen, Elin

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B6. 015
+4777660788

Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Musikkbiblioteket
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538

Revold, Siri Adelina

Spesialbibliotekar
Psykologi- og jusbiblioteket

+4777660457

Sivertsen, Ronald

Spesialbibliotekar og daglig leder
Avdeling for samlinger
L55 - Hammerfest
+4778450618

Paulsen, Elin Marianne

Spesialbibliotekar
Natur- og helsefagbiblioteket

Karpova, Anna

Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Databaser / Bibliotek / Biblioteksveiledning / Referanseverktøy / Publikumskontakt / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Forskningsstøtte Forskningsinteresser:

Bibliometri, vitenskapelig publisering, siteringsanalyse


Nordström, Linnea

Nestleder Avdeling for samlinger (Faggruppeleder for formidling, midlertidig Daglig leder NH-biblioteket)
Natur- og helsefagbiblioteket

Brokjøb, Lise Gulli

Forsker, bibliotekarsekretær og profesjonsstudent i psykologi
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket