Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosialt arbeid


Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Hauge, Ingvar

Kontorsjef
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Sørly, Rita

Professor sosialt arbeid, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Brukermedvirkning

Psykisk helsearbeid

Psykisk helse- og rusarbeid

Samarbeidsbasert forskning 

Narrativ teori og metode

Psykisk helsearbeid blant urbefolkning

Migrasjonshelse

Psykisk helsevern