Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosialt arbeid


Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Hauge, Ingvar

Kontorsjef
Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Johnsen, Bjørn-Eirik

Professor
Institutt for vernepleie
Smedgata 5 S 310
+4777058311
Forskningsinteresser:

Hverdagsliv og utviklingshemming

Migrasjon

Funksonshemming i en Samisk kontekst


Melbøe, Line

Professor i Disability Studies, Studieprogramleder master i Velferdsendring
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058342
Forskningsinteresser:

Funksjonshemming, inkludering (i skole, arbeid, fritid, politikk etc.), urfolk (særskilt på samisk tematikk), Covid, rettigheter (CRPD) og interseksjonalitet. 


Wærness, Grete

Universitetslektor / Fagansvarlig praksis
Institutt for vernepleie
Campus Harstad
+4777058372
Forskningsinteresser:
 • Oppnå profesjonell kompetanse gjennom studiet i bachelor i vernepleie - spesielt arbeid med personlig kompetanse
 • Metoden portfolio
 • Miljøterapeutisk arbeid innen psykisk helsevern
 • Praksis som læringsarena i profesjonsutdanning

Foss, Andrea Berg

Stipendiat
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Faglige interesser:

 • Funksjonshemming
 • Utviklingshemming
 • Medvirkning, deltakelse og selvbestemmelse
 • Arbeidsinkludering
 • Tverrprofesjonelt samarbeid

Sørly, Rita

Professor sosialt arbeid, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Forskningsinteresser:

Brukermedvirkning

Psykisk helsearbeid

Psykisk helse- og rusarbeid

Samarbeidsbasert forskning 

Narrativ teori og metode

Psykisk helsearbeid blant urbefolkning

Migrasjonshelse

Psykisk helsevern


Stornes, Mads M.

Universitetslektor, Jurist og Hovedtillitsvalgt Juristforbundet
Institutt for vernepleie
Havnegata 5, 3. etasje 311
+4777058148
Forskningsinteresser:

Menneskerettigheter

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Arbeidsrett

Samiske og urfolks rettigheter

Barnerett og barnevernsrett

Strafferett og straffeprosess


Jenssen, Silje Moshagen

Universitetslektor
Institutt for vernepleie
Forskningsinteresser:

Faglig interesse:

 • Organisasjonskunnskap
 • Selvbestemmelse og CRPD
 • Ledelse