Bilde av Sørly, Rita
Bilde av Sørly, Rita
Institutt for barnevern og sosialt arbeid rita.sorly@uit.no +4777660713 +4794781398 Her finner du meg

Rita Sørly


Professor sosialt arbeid, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Stillingsbeskrivelse

Professor sosialt arbeid, IBS

Seniorrådgiver i brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Helsedirektoratet

Leder Medforskerkurs for flyktningekvinner, HelseIntro

 

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Rita Sørly :
  "Vi har arvet mammas lengsel": Ainos fortellinger
  Gyldendal Akademisk 2024
 • Rita Sørly, Michael Bartone, Bård Kårtveit, Anne Katrine Normann :
  The Norwegian Barents Pride Festival: Reflections on bravery for LBGTQI+ activists from Russia
  Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling 2023 ARKIV / DOI
 • Malin Fævelen, Rita Sørly, Bente Heggem Kojan :
  ‘Good parenting’ among middle-class families: a narrative positioning analysis of Norwegian child welfare workers’ stories
  European Journal of Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Mira Aurora Marlow, Rita Sørly, Heli Kyllikki Kaatrakoski :
  Personal Stories of Young Women in Residential Care: Health-Promoting Strategies and Wellbeing
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 07. desember 2022 ARKIV / DOI
 • Tony Ghaye, Rita Sørly, Bård Kårtveit :
  Reflections: What can we create together?
  Routledge 2022 DOI
 • Tony Ghaye, Rita Sørly, Bård Kårtveit :
  Introduction: Being in-between stories
  Routledge 2022 DOI
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Vigdis Nygaard :
  Mental health research in an Arctic Indigenous context: The presence of silent dominant narratives
  Routledge 2022
 • Rita Sørly, Tony Ghaye, Wibecke Årst :
  Learning through lived experiences: A structural narrative analysis of one person’s journey of recovery and implications for peer support services.
  Routledge 2022
 • Rita Sørly :
  Narrativ metode
  Cappelen Damm Akademisk 2024
 • Rita Sørly :
  Narrativ metode - hvorfor er fortellinger i forskning viktig?
  2024
 • Rita Sørly, Tanja Rita Nyman Banerji :
  Supporting wellbeing among children and youth in education
  2024
 • Rita Sørly :
  Brukermedvirkning på systemnivå
  2024
 • Rita Sørly :
  Bruk av narrative metoder innenfor samfunnsvitenskap
  2024
 • August Hansen, Rita Sørly, Veronica Haug Bekkstrand :
  Nytt forskningssenter for barn og unge på UiT
  10. mai 2024
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Presentasjon av rapporten "Hva fremmer brukermedvirkning?En oversikt over kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022
  2023
 • Rita Sørly :
  Autoetnografi – en metode for mulighet og mangfold?
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2023
 • Rita Sørly, Tommy Lunde Sjåfjell :
  Medvirkning i psykisk helse- og rusarbeid - en presentasjon
  2023
 • Eivind Engebretsen, Rita Sørly, Emma Joanna Lengle, Tricia Walsh, Helen Clark, Sarah Helm m.fl.:
  Webinar - Minimising social and health harms from methamphetamine use in Norway and New Zealand
  27. april 2023
 • Rita Sørly :
  Indigenous Mental Health in an Arctic Context: A Collaborative Model for Service User Involvement
  2023
 • Rita Sørly, Gro Jensen, Wibecke Årst :
  Sunrise: Northern and Southern European Communities Collaborate to Address Youth Mental Health. Needs Analysis of Young People with Mental Health Issues in Tromsø
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Hva fremmer godt samarbeid om brukermedvirkning? Kvalitativ forskning på temaet innen psykisk helse og rus i Norden og Sapmi 2012- 2022.
  2023
 • Rita Sørly :
  Fremtidig forskning på brukermedvirkning – hva gjør vi nå?
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sàpmi 2012-2022
  2023 FULLTEKST
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Collaborative research as democratic knowledge development
  2023
 • Rita Sørly :
  Hva fremmer et godt samarbeid om brukermedvirkning?
  2023
 • Rita Sørly :
  Fortelling og forskning i helse- og sosialfag
  2023
 • Rita Sørly, Marianne Myrli Silsand :
  Viktig forskning innen bruker- og pårørendemedvirkning
  15. november 2023
 • Rita Sørly :
  Hvorfor er fortellinger i forskning viktig?
  2023
 • Rita Sørly :
  Brukermedvirkning i rus og psykisk helse:kvalitativ forskning
  2023
 • Rita Sørly, Wibecke Årst, Gro Jensen :
  The Sunrise project: Northern and Southern European Communities Collaboration to Adress Youth Mental Health
  2023
 • Rita Sørly, Lena Camilla Andersen :
  Juleforedrag om brukermedvirkning og barn som pårørende ved selvmordsatferd
  15. desember 2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Lansering av rapporten Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Presentasjon av ungdomsstudien, HelseIntro
  2023
 • Rita Sørly :
  Autoetnografi - refleksjoner over metoden
  2023
 • Rita Sørly :
  "Fortelling og forskning i psykisk helsearbeid"
  2023
 • Rita Sørly :
  Nasjonale faglige råd for brukermedvirkning på rus og psykisk helsefeltet
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Det ungdommene savner og setter pris på
  2023
 • Claudio Castello, Rita Sørly, Cereen Ibrahim Faroun :
  Kvinner med fluktbakgrunn skal få flere til å fullføre introduksjonsprogrammet
  Utrop - Norges første flerkulturelle avis 30. desember 2022
 • Rita Sørly, Håvard Aaslund :
  Å delta i fredsarbeid Ráfibargu
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2022
 • Rita Sørly, Tommy Lunde Sjåfjell, Eikenes Langsholt Line, Sigrid Skattebo :
  Psykisk helse- og rusfeltet må bli bedre på brukermedvirkning
  NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 2022
 • Rita Sørly :
  Formidlingserfaring
  2022
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  "Vi ønsker ikke samhandle om sykdom, men om hverdagen"
  2022
 • Rita Sørly, Lars Aage Rotvold, Wibecke Årst, Vår Mathisen, Trond Eriksen :
  Aktive, demokratiske læringsformer og medvirkning i utdanning for sosialarbeidere, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere
  2022
 • Louise Holst Andersen, Rita Sørly, Vår Mathisen, Mona Ghanei :
  Skal hjelpe regjeringa å integrere flyktninger: - Vi ble rørt og gråt litt
  03. desember 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Samarbeidsbasert forskning i HELSEINTRO
  2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Hend Hamoud Attar, Idil Cadey, Mona Ghanei, Juhaina Abdul Kader Almama m.fl.:
  Samarbeidsbasert forskning. Presentasjon av kurs og deltakere.
  2022
 • Aaraas Elisabet, Rita Sørly :
  Forskning som inkluderer
  22. november 2022
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  " Vi vil ikke prate om sykdom, men om hverdagen"
  Ergoterapeuten 2022 ARKIV
 • Rita Sørly :
  Autoetnografi som mulighet og mangfold
  2022
 • Rita Sørly :
  Det er hverdagen vi skal samhandle om. Brukermedvirkning i psykisk helsevern for samiske pasienter.
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Brukermedvirkning

  Psykisk helsearbeid

  Psykisk helse- og rusarbeid

  Samarbeidsbasert forskning 

  Narrativ teori og metode

  Psykisk helsearbeid blant urbefolkning

  Migrasjonshelse

  Psykisk helsevern

  Undervisning

   

  Master sosialt arbeid

  Master barnevern

  NORWEL forskerskole i sosialt arbeid og barnevern

   


  Medlem i prosjekt