Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk


Jacobsen, Bjarne Koster

Professor i epidemiologi
Institutt for samfunnsmedisin
Forskningsinteresser:

Forskningen gjennom de siste 40 årene har vært konsentrert omkring de kroniske sykdommers epidemiologi, særlig hjerte-karsykdommer og kreft. I en lang periode hadde jeg vitenskapelig samarbeid med Loma Linda University, California, USA. 

Se vedlegg for en oppdatert oversikt over vitenskapelig aktivitet de siste 25 årene.


Rylander, Charlotta

Professor i epidemiologi, nestleder utdanning
Institutt for samfunnsmedisin
Forskningsinteresser:

Jeg er  ansvarlig for flere forskningsprosjekter innenfor miljø-, kreft- og perinatal epidemiologi:

  • Overvekt og fedme gjennom livsløpet og kreftrisiko (2022-2025)
  • Repeterte målinger av organiske miljøgifter, kroppsvekt, hormoner og lipider og risiko for type 2 diabetes. (2016-)
  • Tenåringsgraviditeter i republikken Georgia (2021-2024)

I prosjektene benytter vi oss av data og blodprøver fra Kvinner og kreft-studien, Tromsøundersøkelsen og det nasjonale fødsel...


Jokstad, Asbjørn

Professor, Oral protetikk og bittfunksjon
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Etter- og videreutdanning (EVU) / Undervisning / Tidsskrifter Forskningsinteresser:

Aktiv innen evidensbasert odontologi/medisin/praksis nasjonalt og internasjonalt siden 1995. Arbeider med oral protetikk, bittfunksjon og tannimplantater. Publisert cirka 250 arbeider og har holdt kurs med fokus på evidensbasert odontologi, kliniske studier av dentalmaterialer, konvensjonell og implantat-protetikk, toksikologi og bittfunksjon.


Aars, Nils Abel

Stipendiat
Institutt for samfunnsmedisin

Evensen, Elin Kristin

Førsteamanuensis, IHO/ faglig leder Fit Futures, ISM
Institutt for helse- og omsorgsfag

Askar, Mohsen Gamal Saad

Stipendiat
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe