Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk


Jacobsen, Bjarne Koster

Professor i epidemiologi
Institutt for samfunnsmedisin
Forskningsinteresser:

Forskningen er konsentrert omkring de kroniske sykdommers epidemiologi, særlig hjerte-karsykdommer og kreft. Vitenskapelig samarbeid med Loma Linda University, California, USA. 

Se vedlegg for en oppdatert oversikt over vitenskapelig aktivitet de siste årene.


Schirmer, Henrik

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Forskningsinteresser:

Hjertesvikt

Klaffefeil

Koronarsykdom

Demens

Diabetes


Jokstad, Asbjørn

Professor, Oral protetikk og bittfunksjon
Institutt for klinisk odontologi
Forskningsinteresser:

Arbeider med dentale biomaterialer og tannimplantater. Har vært aktiv innen evidensbasert medisin/praksis nasjonalt og internasjonalt siden 1995. Publisert cirka 200 arbeider og har holdt kurs med fokus på evidensbasert odontologi, kliniske studier av dentalmaterialer, konvensjonell og implantat-protetikk, toksikologi og bittfunksjon.


Aars, Nils Abel

Stipendiat
Institutt for samfunnsmedisin

Evensen, Line Holtet

PhD stipendiat
Institutt for klinisk medisin
Forskningsinteresser:

Klinisk epidemiologi og risikofaktorer for venøs tromboembolisme med spesielt fokus på fysisk aktivitet og kondisjon


Sagelv, Edvard Hamnvik

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
U7.225
+4777660236
Jobber med:
Undervisning / Veiledning / Forskergruppe / Formidling/spredning Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:

- Epidemiologi

- Fysisk aktivitet og helse

- Treningsfysiologi

- Idrettsernæring

- Helsepsykologi


Evensen, Elin Kristin

Førsteamanuensis IHO/ daglig leder Fit Futures 3, ISM
Institutt for helse- og omsorgsfag

Askar, Mohsen Gamal Saad

Stipendiat
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe