Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Allmenn språkvitenskap og fonetikk


Andreassen, Helene N.

Leder, faggruppe for undervisning og læringsstøtte
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Undervisning / Informasjonskompetanse / Akademisk redelighet / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsstøtte / Litteratursøk / Plagiat Forskningsinteresser:

Fransk fonologi, fonologisk variasjon, tilegnelse av fonologi


Nordli, Ingrid C.

Førstelektor i språkvitenskap
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:
  • Lytting og lytteferdigheter
  • Lytting og transkripsjon
  • Akademisk skriving
  • Plagiat og akademisk samarbeid