Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Semesterstart


Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Bårdsen Tøllefsen, Inga

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Jobber med:
Studieadministrasjon / Studentrekruttering / Rekruttering / Canvas / Delstudier i utlandet / Digital eksamen / Eksamen / Emner / Felles studentsystem FS / Semesterstart / Studieplaner / Studieveiledning / Utlysninger / WISEflow / Nettpublisering Forskningsinteresser:

Yoga (modern postural yoga) i moderne vestlige samfunn
Nyreligiøsitet/ New Religious Movements
Religion og media/ populærkultur
Vestlig esoterisme
Religion, natur og klima
Hinduisme og andre asiatiske religioner (historiske og samtidige former)
Religion og kjønn
Hverdagsreligiøsitet/lived religion


Geografisk fokus: Vestlige samfunn, India

Metodiske tilnærminger: Etnografiske studier, dokumentanalyse, mediastudier m.m.


Evensen, Anita

Studentrekruttering, studentinformasjon, infoskjermer HSL (teamleder studentrekruttering)
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Skogdal, Stine

Seniorrådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår
Enhet for legeutdanning

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
ALTA 1009 b
+4778450171

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi

Lien, Robin

HSL-fak, Studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Mikkelsen, Guro Haddal

Førstekonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak