Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Semesterstart


Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Evensen, Anita

Seniorrådgiver - studentrekruttering og informasjon
Enhet for administrative tjenester HSL

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Berg, Tor Olav

Rekrutteringsansvarlig
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Vaage, Vidar Bratrud

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
ALTA 1009 b
+4778450171

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent for humaniora og samfunnsvitenskap/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Havnegt 5 362
+4777058119

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi

Lien, Robin

rådgiver studiekvalitet
Enhet for administrative tjenester HSL

Mikkelsen, Guro Haddal

Førstekonsulent studentrekruttering
Enhet for administrative tjenester HSL