Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Semesterstart


Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Evensen, Anita

Studentrekruttering, studentinformasjon, infoskjermer HSL (teamleder studentrekruttering)
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Skogdal, Stine

Seniorrådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår
Enhet for legeutdanning

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Lien, Robin

HSL-fak, Studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158