Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Semesterstart


Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Evensen, Anita

Studentrekruttering og informasjon på HSL-fak.
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Skogdal, Stine

Seniorrådgiver medisin 1.,2. og 3. studieår
Enhet for legeutdanning

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Vaage, Vidar

Førstekonsulent - eksamensansvarlig Alta
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
ALTA 1009 b
+4778450171

Johansen, Nina Borch

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Nicolaysen, Marie Berger

Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Strand, Tor Alvin

Seniorrådgiver
Handelshøgskolen ved UiT i Harstad
Campus Harstad
+4777058119

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Herstrøm, Kristin

Rådgiver
Institutt for arktisk og marin biologi

Lien, Robin

rådgiver studiekvalitet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Mikkelsen, Guro Haddal

Førstekonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak