Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Høringsuttalelser


Kanck-Jørgensen, Tore

Faggruppeleder for utdanning ved fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og innovasjon

Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet