Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Forskningsinfrastruktur


Odu, Obiajulu

Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
UB 059
+4777645299

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Kopec, Tomasz Piotr

Overingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi