Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Forskergruppe


Sommerseth, Ingrid

Forsker / Forvaltning av bergkunst i Nord-Norge
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
ePhorte / Formidling/spredning / Forskergruppe Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. 

Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder til ny tid.

 


Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Eckhoff, Christian

Førsteamanuensis (20%)
Institutt for klinisk medisin
Jobber med:
Forskergruppe / Studieplaner / Studiekvalitet / Emner / Forvaltning av forskningsdata / Opplæring / Statistikk / Undervisning / Veiledning / Årsplan / Kronikker / Forskningsformidling / Klinikk Forskningsinteresser:

Psykiske vansker og lidelser hos ungdom og unge voksne.

Psykiske vansker - folkehelse og epidemiologi. 

Psykosomatiske vansker. 

Smerter og psykiske vansker. 


Henriksen, Jan-Erik

Dosent, sosialt arbeid
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Jobber med:
Forskergruppe

Nilsen, Svein Møller

Førsteamanuensis
Institutt for industriell teknologi
Jobber med:
Forskergruppe Forskningsinteresser:

Svein Møller Nilsen (født 1956) er Første amanuensis, med akademisk grad Teknologie doktor (PhD), ved institutt for industriell teknologi, fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet innen prosess teknologi. Han har en 100 % full stilling ved UiT.  

Nilsen received his Civilingenjør (M.Sc) degree in Electrical Engineering, his Teknologie Licentiat, and Teknologie doktor degrees in Applied Electron Physics from Chalmers University of Technology (CTH), Gothenburg, Sweden in 1980, 1986, and 1994, respectively...


Singh, Bhupender

Overingeniør
Institutt for medisinsk biologi
MH1 L9.124
+4777645898
Jobber med:
Forskergruppe

Sagelv, Edvard Hamnvik

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
U7.225
+4777660236
Jobber med:
Undervisning / Veiledning / Forskergruppe / Formidling/spredning Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:

- Epidemiologi

- Fysisk aktivitet og helse

- Treningsfysiologi

- Idrettsernæring

- Helsepsykologi