JanErikHenriksen.jpg
JanErikHenriksen.jpg
Institutt for barnevern og sosialt arbeid jan.e.henriksen@uit.no +4778450284 Alta ALTA D117

Henriksen, Jan-Erik


Dosent, sosialt arbeid

Arbeidsområder


 • Henriksen, Jan-Erik; Hydle, Ida Marie. Refleksjonsverksted som ledelsesverktøy i NAV. Orkana Forlag 2021 ISBN 978-82-8104-483-8.s 381 - 402.s doi: 10.33673/OOA20211/15.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Sámi reindeer herding as resilient way of life. Routledge 2021 ISBN 9781003048428.s 257 - 270.s doi: https://doi.org/10.4324/9781003048428.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Applying a decolonized understanding in healing processes. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 9 - 27.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Participatory handling of conflicts in Sámi areas.. International Social Work 2016; Volum 59 (5). ISSN 0020-8728.s 627 - 639.s doi: 10.1177/0020872816650731.
 • Henriksen, Jan Erik. From housing campaign to multicultural understanding: The development of professional social work in Sámi areas in Norway. International Social Work 2016; Volum 59 (5). ISSN 0020-8728.s 587 - 599.s doi: 10.1177/0020872816648203.
 • Henriksen, Jan Erik. The extended Sámi family in a social network perspectice. 2015 ISBN 978-0-9922814-6-5.s 113 - 130.
 • Henriksen, Jan Erik. Refleksjoner om avdekking av seksuelle overgrep i små samfunn. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 75 - 96.
 • Henriksen, Jan Erik. Lokalmiljøet - hemsko eller ressurs i voldssaker? En sammenligning av seksuell overgrepsproblematikk i Kautokeino på 1980 - tallet og 2000- tallet. 2011.s 27 - 39.
 • Henriksen, Jan Erik. They can never take my dignity. Social and cultural capital among reindeer herders in Finnmark. 2008 ISBN 978-82-995758-7-4.s 147 - 151.
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. Sørsamisk kulturforståelse i kommunale helse- og sosialtjenester?. (omtale) 2004.s 175 - 189.
 • Henriksen, Jan Erik; Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii. Kultur og etnisitet i praksis. 2004.s 12 - 23.
 • Henriksen, Jan Erik. Den samiske storfamilien i et nettverksperspektiv. 2004.s 40 - 59.
 • Henriksen, Jan Erik. Det kultur-kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap i familieråd og nettverksarbeid. 2004.s 60 - 72.
 • Moe, Anne; Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik. Kunnskapsutvikling gjennom refleksjon - hva har vi lært av artiklene?. (omtale) 2004.s 202 - 215.
 • Henriksen, Jan Erik. Behovet for en utvidet nettverkstilnærming - det kultur-kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap. 2002 (1).s 59 - 76.
 • Henriksen, Jan Erik. Meahcis lávostallan - sámi servodaga árbevirolaš fierpmádagat. ? 2000 (jan.99).s 9 - 16.
 • Henriksen, Jan Erik. Kinship -a fundamental aspect of the sami welfare society. 1999 (9).s 23 - 36.
 • Henriksen, Jan Erik. På lavvotur : om nettverkstradisjoner i det samiske samfunn. Nordisk sosialt arbeid 1999; Volum 19 (1). ISSN 0333-1342.s 10 - 18.
 • Munkejord, Mai Camilla; Hætta, Susanne; Eira, June Brita; Giæver, Anne; Henriksen, Jan Erik; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq I-An Gao. Coming of age in indigenous societies. 2021 ISBN 978-82-690678-5-9.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses. 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 9 - 27.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Kramvig, Britt. Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.. Orkana Forlag 2019 ISBN 978-82-8104-392-3.s 163 - 180.
 • Tronvoll, Inger Marii; Henriksen, Jan Erik; Moe, Anne. Hjelp i kontekst : praksis, refleksjon og forskning. (omtale) 2004 ISBN 8276010970.
 • Henriksen, Jan-Erik. Samisk kulturanalytisk kompetanse i NAV Troms og Finnmark. Nav geoturne 2022-04-28 - 2022-04-28 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Samisk kulturanalytisk kompetanse i NAV Troms og Finnmark. Geoturne i Troms 2022-04-27 - 2022-04-27 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik; Dale, Stine. Fra kompetansestyring til selvledelse. Lærende organisasjoner i endring.. Erfaringsseminaret 2022. NAV+ Akademia = sant. 2022-05-03 - 2022-05-03 2022.
 • Munkejord, Mai Camilla; Hætta, Susanne; Eira, June Brita; Giæver, Anne; Henriksen, Jan-Erik; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq I-An Gao. Coming of Age in Indigenous Societies. Power Point slynge med utdrag av fotovoice boken i anledning Februar 6.2022 2022-02-06 - 2022-03-06 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell. UiT fagseminar i tilknytning til Samenes nasjonaldag 2022-02-04 - 2022-02-04 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Bildefortelling fra boka “Coming of age in indigenous societies”. Photovoice som en dekolonial metode. UiT fagseminar i tilknytning til Samenes nasjonaldag 2022-02-04 - 2022-02-04 2022.
 • Henriksen, Jan-Erik. Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell. 2022.
 • Munkejord, Mai Camilla; Henriksen, Jan Erik. Hálida boarásmanbeivviid maid borrat. Biepmu masa lea hárjánan. 2021.
 • Henriksen, Jan Erik; Munkejord, Mai Camilla. Forskningsprosjekt om aldring i urfolkssamfunn i Norge og Taiwan. 2021.
 • Munkejord, Mai Camilla; Henriksen, Jan Erik; Eira, June Brita; Mehus, Grete; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Silan, Wasiq. Coming of age in indigenous societies - lansering av FOTOBOK og digital fotoutstilling - laget og presentert i samarbeid med Susanne Hætta. Boklansering av Fotobok og digital fotoutstilling 2021-08-24 - 2021.
 • Henriksen, Jan Erik. On nature-based activities and the significance of nature and animals in the photovoice stories narrated by older North Sámi people (preliminary findings). Digital Seminar with Scientific Committee of SAMICARE 2021-08-26 - 2021.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Sirkelbasert gruppeveiledning og ledelsesutvikling, del 1.. Kurs for NAV ledere 2019-04-01 - 2019-04-02 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Sirkelbasert gruppeveiledning og lederutvikling, del 2.. Kurs for NAV ledere 2019-05-20 - 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Introducing peace making circle as a tool to leaders in a bureaucratic welfare state organization. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida. Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry?. The fifth International Indigenous Voices in Social Work Confrence 2019-08-05 - 2019-08-07 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. Coming of age in indigenous communities: Ageing, quality of life and homebased elderly care in Sápmi and Atayal region, Taiwan (2019 -2022).. Husbankkonferansen 2019 2019-09-10 - 2019-09-12 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold.. Nasjonal paksiskonferanse for praksisveiledere i barnevern og sosialt arbeid 2019-05-23 - 2019-05-24 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Fra konflikt til samarbeid. Workshop om bruk av sirkelveiledning for ledere i NAV. Del 2.. Workshop del 2 2019-05-20 - 2019-05-21 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie; Lauridsen, Marlene Bruun. ALIN wp3: Sirkelveiledning i NAV. Midveiskonferanse i ALIN prosjektet 2019-02-11 - 2019-02-12 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. A sami communication model. Kickoff seminar - NFR finansiert forskningsprosjekt; Sami care 2019-03-06 - 2019-03-07 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. Decolonization and restorative justice. Vitenskapsteoretisk seminar 2019-04-11 - 2019-04-11 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold. Nasjonal praksiskonferanse 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.
 • Henriksen, Jan Erik. Human Rights and social work with Sami issues. Restorative practice and reconciliation. Gjesterforeleser master 2019-03-21 - 2019-03-21 2019.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Alin wp 3: Medtodeutvikling for arbeidsinkludering av unge: inkludering, tillit og gjenoppretting. Prosjektsenminar 2018-08-27 - 2018.
 • Henriksen, Jan Erik. Development of Sami health and wellbeing. First 1000 days in Sapmi. From a global Indginous Mobilization Movement to a local innovation Project in Alta. Open seminar 2018-02-07 - 2018.
 • Henriksen, Jan Erik. Jaktledelse. Jaktlederkurs 2018-05-25 - 2018.
 • Henriksen, Jan Erik. Grønt sosialt arbeid, gjenopprettende praksis og urfolkskunnskap. Den internasjonale sosialarbeiderdagen 2018-03-20 - 2018.
 • Henriksen, Jan Erik. Vold i nære relasjoner. Åpent møte 2017-10-30 - 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Vold i samiske områder. Perosnalseminar 2017-12-12 - 2017.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Soabahallan i reindriften. Årsmøte i Vestre reinbeitesone 2017-05-23 - 2017.
 • Hydle, Ida; Henriksen, Jan Erik. Decolonising justice and deliberating sustainability A contemporary Nordic case. Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Fra boligaksjon til flerkulturell forståelse. Om utviklingen av samisk sosialt arbeid i Norge etter andre verdenskrig.. Fagseminar under Tråante 2017 2017-02-08 - 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Gjenopprettende praksis som metode for konflikthåndtering. Fagseminar om vold i nære relasjoner i samiske områder. 2017-03-08 - 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Innspill til NOU 2016:18; Hjertespråket. Åpnet møte 2017-03-02 - 2017-03-02 2017.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Megling og konflikthåndtering i reindriften. Møte i samarbeidsutvalget for reindriften i Vest Finnmark 2017-03-07 - 2017-03-07 2017.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Soabahallan i reindriften. Årsmøte/dialogmøte i Vestre reinbeitesone 2017-06-23 - 2017-06-24 2017.
 • Henriksen, Jan Erik; Hydle, Ida Marie. Restoring justice ans autonomy in Sami Reindeer husbandry - participatory Research and Empowerment.. Session innlegg (omtale) 2017-06-11 - 2017-06-13 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. From housing campaign to multicultural understanding: The development of professional social work in Sámi areas in Norway.. Keynote foredrag på Alta 2017 (omtale) 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Den som tier, samtykker ikke. Iešbirgejubmi som positiv kulturell kapital i reindriftssamiske samfunn.. Innspillsmøte om tiltak mot vold i nære relasjoner 2017-10-30 - 2017-10-30 2017.
 • Hydle, Ida Marie; Henriksen, Jan Erik. Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry. Nordic Conference on Reindeer Husbandry Research 2017-05-29 - 2017-05-31 2017.
 • Henriksen, Jan Erik. Sámi voices in Indigenous social work: Testing and Adaption of circle methodology in Sámi areas. Third International Indigenous Social Work Conference 2014-12-14 - 2015-09-17 2014.
 • Steinnes, Jenny Elise; Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Huse, Patrick; Jakobsen, Trond Gansmo; Henriksen, Jan Erik. Lost in Diversity?. 2014 ISBN 978-82-999494-0-8.
 • Henriksen, Jan Erik. En takk til Ante. Fontene 2014 (02/14). ISSN 0805-5432.s 23 - 23.
 • Henriksen, Jan Erik. Health and resilience in healing processes. FN,s forberedende urfolkskonferanse , Alta 2013 2013-06-10 - 2013-06-13 2013.
 • Henriksen, Jan Erik; Andersen, Ann Mari. Four winds,four nations, one force. Internasjonal urfolkskonferanse. 2013-07-08 - 2013-07-12 2013.
 • Henriksen, Jan Erik. Det kyndige blikket. Fontene 2013 (02). ISSN 0805-5432.s 19 - 19.
 • Henriksen, Jan Erik. Høgskolen i Finnmark med nasjonalt ansvar for å utdanne sosialarbeidere også til det nordsamiske området? En postkolonial fortelling. Styremøte for Høgskolen i Finnmark 2012-02-22 - 2012-02-22 2012.
 • Henriksen, Jan Erik. Morgenmøte i NRK Sabmi radio om Samisk barnevernskonferanse. 2011.
 • Henriksen, Jan Erik. Barnehagen som formidler av samiske verdier. Altta siidas perosnalseminar 2011-01-03 - 2011-01-03 2011.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk sosialt arbeid - fra ildsjeler til institusjonalisering?. Samisk barnevernskonferanse 2011-10-18 - 2011-10-19 2011.
 • Henriksen, Jan Erik. Media bidrar til symbolsk vold. Finnmark Dagblad 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. SAmetingsvalget 2009 - noen erfaringer sett fra valgnemndas side. Sametingets valgseminar 2010-01-25 - 2010-02-26 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. Torfinn Reginiussen som sensor. Altaposten 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. Samiske verdier som del av den etniske beredskapen - fargerike kulturbriller eller kroppslige væremåter. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene. 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. Barnga - semiotisk kommunikasjon. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene. 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. A historical review on the development of indigeous social work in Norway. Association of Social Workers in Northern Canada - annual meeting. 2010-11-06 - 2010-11-06 2010.
 • Henriksen, Jan Erik. Om mobbingen av samiske barn i Alta. Altaposten 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Muitusatni - Tor Regnor Solbakk f. 1940. ? 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Minneord- Tor Regnor Solbakk, f.1940, Båteng, Tana. Ságat - Samisk avis 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk sosialt arbeid- fra ildsjeler til institusjonalisering?. ? 2009 (Jubileumsskrift til).s 157 - 170.
 • Henriksen, Jan Erik. Om mobbing av samiske i Alta. (omtale) 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Omk mobbingen av samiske barn i Alta. Ságat - Samisk avis 2009.
 • Henriksen, Jan Erik. Fra påvirkning til medvirkning til reflekssiv involvering. Om innspill til en revisjon av sosialarbeiderutdanningen sett i et mastergradløp. Ressursseminar vedr. studieplanrevisjon for sosialarbeidferutdanningen ved Høgskolen i Finnmark. 2008-10-09 - 2008-10-09 2008.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk barnehagetilbud i Alta. Altaposten 2008.
 • Henriksen, Jan Erik. Ingen barnehagestrid mellom AP og NSR i Alta. Finnmark Dagblad 2008.
 • Henriksen, Jan Erik. Den som tier, samtykker ikke. Noen betraktninger om det å føle seg som same. utenTitteltekst 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper eller " legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet- samisk innhold. Arr. Fylkesmannen i Nordland 2007-05-09 - 2007-05-09 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Samiske verdier og normer. Lavvoen som metafor og som redskap. utenTitteltekst 2007-01-25 - 2007-01-26 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Lokalmiljøet - en hemsko eller ressurs i voldssaker?. Sarahkkas konferanse om vold i nære relasjoner i samiske lokalmiljø 2007-03-02 - 2007-03-03 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper" eller "legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet - samisk innhold. Arr: Fylkesmannen i Nordland 2007-05-07 - 2007-05-07 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk kultur som verdioverføring - "merkelapper" eller "legge merke til lappene"?. Kunnskapsløftet - samisk innhold. Arr. Fylkesmannen i Nordland 2007-05-08 - 2007-05-08 2007.
 • Henriksen, Jan Erik. Noen mulige måter å takle kulturmøter på. utenTitteltekst 2006-12-15 - 2006-12-15 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Først folk, sia "finn". Finnmark Dagblad 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Folk og "finn" i Finnmark. Finnmark Dagblad 2006.
 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor. Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 3 sosialfaglige stillinger ved HiF. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik; Nilsen, Sigrun; Fauske, Halvor; Fauske, Halvor. Kommisjonsvurdering ved ansettelse i 1 sosialfaglig stilling ved HiF. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Om Altta Siida A/S. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Jakten på annerledeshet. Egne samiske normer og verdier?. utenTitteltekst 2006-11-09 - 2006-11-09 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Kulturkontekstuelt nettverksarbeide. utenTitteltekst 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Brennpunkt: Om overgrepsproblematikk i Kautokeino. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Om overgrepsproblematikk i Kautokeino. 2006.
 • Henriksen, Jan Erik. Innspill til samisk innhold i ny nasjonal læreplan for utdanningsprogram helse og sosialfag for videregående skole. 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Kulturkontekstuell forståelse i Nord Norge. Refleksjoner over mitt, våres og de andres praksis. Ledersamling for BUFetat i Region Nord 2005-09-20 - 2005-09-20 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Helsearbeid i samisk kultur. utenTitteltekst 2005-09-09 - 2005-09-09 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Utviklingen av etnisitetsbegrepet sett fra et samisk urfolksperspektiv. Forskningsseminar i regi av FoU-styret for Samisk Nasjonalt Kompetansesenter psykisk helsevern. 2005-04-28 - 2005-04-28 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Sosialt nettverksarbeid. utenTitteltekst 2005-03-08 - 2005-03-08 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Álttá Siida A/S : En kombinert samisk barnehage og kulturhus i Alta. 2005.
 • Henriksen, Jan Erik. Álttá eller Alaheadju - bruk av samiske stedsnavn i Alta. (omtale) 2004.
 • Josefsen, Eva; Henriksen, Jan Erik. Samiske stedsnavn i Alta. Altaposten 2003.
 • Henriksen, Jan Erik. Statens overtagelse av ansvar for barnevern og familievern - BFDs forslag om lokalisering av regionkontor nord til Alta : notat. 2003.
 • Henriksen, Jan Erik. Det må være fint å velge sine slektninger? Om faddere, navnesøsken og andre nordnorske slektsformer. utenTitteltekst 2002-09-25 - 2002-09-25 2002.
 • Henriksen, Jan Erik. Behovet for en utvidet nettverkstilnærming - det kultur-kontekstuelle nettverksdiagramnmet som redskap. Socialarbete,etnicitet och multikulturalitet. Nordisk seminarium om socialarbete. 2002-08-23 - 2002-08-23 2002.
 • Henriksen, Jan Erik. Kulturell forståelse og betydning for yrkesutøvelsen, med bakgrunn i et etnisk perspektiv. Nordnorsk sosiallederkonferanse 2001 2001-11-07 - 2001-11-08 2001.
 • Henriksen, Jan Erik. Barnga - meeting of cultures. 13th Annual Conference of the European Association for International Education. 2001-12-05 - 2001-12-08 2001.
 • Henriksen, Jan Erik. Det samiske slektskapssystemet som nettverksmodell i sosialt arbeid. Nasjonal praksiskonferanse for sosialarbeiderutdanningene 2001-04-27 - 2001-04-27 2001.
 • Henriksen, Jan Erik. Prosjekt flerkulturell forståelse - et nasjonalt samarbeidsprosjekt med fem høgskoler. Delrapport 2. 2000.
 • Henriksen, Jan Erik. Den samiske klients møte med helse- og sosialapparatet. En kulturfaglig utfordring for utdanningsvesenet. Samisk Utdanningsseminar 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Om kulturmøter sett fra et minoritetsetnisk perspektiv. Helse- og sosialarbeid i tråd med plan for helse- og sosialtjen ester for den samiske befolkningen. 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Gjennomføring av samiske tiltak i barnehager i en tid hvor det fokuseres negativt på samiske spørsmål. Samisk rammeplanseminar for barnehagesansatte 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Formalalaš ja eahpeformalalaš sosialiserenásahusaid oktavuohta sám servodagas. Seminar for samiske barnehager 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Samisk perspektiv. NOnite konferansen 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Hvem eier våre barn? Den samiske barnehagen som emdaktør i oppdragelsen. Seminar for barnehageansatte i Nesseby kommune. 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Det samiske slektskapssystemet som nettverksmodell i sosialpedagogisk arbeid. Lærerkonferanse for barnevernspedagogutdanninger 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Uttalelse vedr. endringer i prinsipper og retningslinjer for opplæring i grunnskolen etter det samiske læreplanverket. Konferanse 1996-11-30 - 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Uttalelse til NFR utredning om samisk forskning. Konferanse 1996-11-30 - 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Merknader til rammeplan for sykepleierutdanning. Konferanse 1996-11-30 - 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Vurdering av oppgave for vidreutdanning til klinisk sosionom. Konferanse 1996-11-30 - 1999.
 • Henriksen, Jan Erik. Integreringskoffert for flerkulturell forståelse i høgere utdanning. 1999.
 • Henriksen, Jan Erik; Rasmussen, Lillian G. Storfamilieråd som barnevernsmetode i samiske områder. 1998.
 • Henriksen, Jan Erik. Fra siida til samfunnsplanlegging. En betydnings- og endringsaanalyse av sosiale relasjoner i det samiske samfunnet. 1993.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  CV

  Curriculum Vitae  -  Jan Erik Henriksen f.21.07.1957

  UTDANNING.

  1979 - 82                    Sosionomutdanning ved Nordland DH

  vår  1994                    Cand. socion, hovedfag i sosialt arbeid ved Universitetet i Trondheim.

  1.1.2002                     Førstelektor

  1.11.2012                   Dosent i sosialt arbeid

   

  PRAKSIS.

  1.8.82 - 1.9.83            Sosialkonsulent, Tysfjord kommune.

  1.9.83 - 31.9.89          Sosialsjef, Kautokeino kommune.

  1.10.89 -1.3.92           Etter- og videreutdanningskonsulent, sos.arb.utd v/ FDH

  1.3.92 –31.12.93        Praksiskonsulent , sos.arb. utd v/ FDH.

  20.2.94   –20.5.95      Studieleder/seksjonsleder for  sosialarbeiderseksjonen, HIF

  1.1.94-31.12.98          Amanuensis i sosialt arbeid, HIF

  31.8.98- 1.5.01           Prosjektleder 20% for nasjonalt prosjekt: Flerkulturell forståelse i høgere utd.

  1.8.98-31.12.98          Prosjektleder 80%: Utdanningstilbud  for samiske behov.

  1.1.99 –31.7.00          Dekanus, Avdeling for fritid og kultur

  1.2.02 – 1.8.03           Prorektor , HIF

  1.2.2002 – 20.10.12   Førstelektor i sosialt arbeid

  Fra 1.11.2012 – dd    Dosent i sosialt arbeid  

   

  Nasjonale verv, lederverv

  1985/86                      Leder Nordisk Volleyballkomite for nordkalotten.

  1986/88                      Leder for Sami Sosialbargiid Searvi.

  1989/93                      Forbundsstyremedlem i Norsk Sosionomforbund-NOSO

  1990/94                      Leder for NOSO,s ( FO) samepolitiske utvalg.

  1991/94                      Styremedlem i BUP regionsenter, helseregion 5.

  1994/98                      Medlem i nasjonal prosjektgruppe om  Norge som flerkulturelt samfunn.

  1997- 2000                 Leder Hif,s Urfolksforskningsgruppe.

  1.2.02 – 1.8.03            Leder av HIF,s FoU utvalg og leder av HIF,s studiekvalitetsutvalg..

  1.7.02 -1.7.2004         Landstyremedlem i Norske Samers Riksforbund (NSR)

  2003 – 2005                Møtende varamedlem til styret for VOX - nasjonalt voksenopplæringsinstitutt

  2004 – dd                    Godkjent som faggkyndig dommer for fylkesnemnda og tingrett.

  15.11.05-31.12.06      Leder i Fou-styret SANKS

  1.1.06 -   dd                Styreleder i  Altta Siida A/S

  24.5.07–1.1.10           Medlem i Finnmarkseiendommens kontrollkomite

  1.7.08 – 31.12.09       Leder  for Sametingets valgnemnd

  1.10.2011 – 31.08.13 Medlem i styret for  Nordic Association of Schools of Social Work.

  1.8.2013 – dd             Leder for forskninggruppe for barnevern og sosialt arbeid v UiT.

         

  Fou prosjekter:

   

  Mathisen, S – Olsen, K – Pedersen, H & Henriksen Jan Erik:

  Flerkulturelle møteplasser. Nordnorsk hverdagsliv i 

  etniske grenseområder.  Prosjektmedarbeider. Tildelt SHP midler fra NFR 2003-07.

   

  Reinen er min psykolog. Om den kulturelle kapitalens betydning for psykisk helse blant reindriftssamene i Finnmark. Tildelt midler fra SANKS, desember 2005.

   

  Forprosjekt : Makt, kjønn og overgrep i samiske områder – datert 29.1.2008.  Tildelt midler fra Sametinget og SANKS.

   

  Den samiske storfamilien i et nettverksperspektiv. Sammenskrivning/dosentopprykk  Tildelt midler fra Sametinget 2011/2012..

   

  Jan Erik Henriksen: Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Postcolonial Understanding in Healing Processes. Søknad av 18.4.2012 til NFR strategiske høgskoleprogram.

   

  Utviklingsarbeid- veiledning.

   

  Rasmussen, LG og Henriksen,J E:  Storfamilieråd som barnevernsmetode i de samiske områdene.  Prosjektbeskrivelse 15.1.99

   

  Mine bidrag i prosjekt Flerkulturell forståelse i høgere utdanning:

  -  Fagplan for undervisning i flerkulturell forståelse ved grunnutdanningene for     

     pedagoger, helse- og sosialarbeidere, politi og journalister.

  -  Utvikling av Intgreringskoffert i Flerkulturell forståelse.

  -   Barnga – et kulturmøtespill- norsk versjon.

  -   Prosjekt Flerkulturell forståelse – et nasjonalt samarbeidsprosjekt med fem høgskoler.

      Delrapport 2, 2000.

   

   

  Internasjonal formidling/gjesteopphold.

  Samenes historie - noe å lære for innvandrere? Foredrag for Dansk Flyktningeråd, Odense nov. 1988.

   Health and conditions of Indigenous Peoples. Foredrag på WCIP,s verdenskongress, Tromsø august 1990.

  Hilsen til Healing the world. Verdenskongress for urbefolkninger,Edmonton, Canada, 9.6.92.

  Mars 1995; Gjesteopphold ved Grønlands Seminarium, Nuuk.

  Formalalaš ja eahpeformalalaš sosialiserenásahusaid oktavuohta sáme servodagas. Forelesning for samiske barnehageansatte, Saariselke, Finland 8.5.98

  Febr.2000: Gjesteopphold University of Waikato, Waikato, New Zealand

  Barnga – meeting of cultures. Foredrag på  13th Annual  Conference of the European Association for International Education, Tampere  8.12.2001.

  Behovet for en utvidet nettverkstilnærming – det kultur- kontekstuelle nettverksdiagrammet som redskap. Workshop  på Nordisk seminarium om social arbete. Rovaniemi 23.8.2002

  Paper: Social capital, social

  participation and community work, Universitet I Havanna , Cuba 13.-17.12.2004

  A historical review on the development of indigeous social work in Norway. Foredrag på annual meeting for Association of Social workers in Northern Canada, Yellowknife , 6.11.2010

  Nov. 2011: Gjesteopphold v/ Nunavut Arctic College, Cambrigde Bay, Nunavut, Canada og Aurora College, Yellowknife, Canada.

  Health and resilience in healing processes. Workshop  11.6.2013 i forbindelse med  World Conference on indigenous Peoples 10. -12. June 2012 in Alta.

  Four winds, four nations, one force.  Foredrag 9.8.2013 sammen  med  universitetslektor  Ann Mari Andersen på  Second International Indigenous Voices in Social Work Conference 8. – 11.juli 2013 I Winnipeg, Canada.