Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Utstillinger


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver innen visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning, MOOC utvikling, OpenedX og WordPress Sites.
Result

Wærås, Torgunn

Seniorrådgiver kommunikasjon
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Seuthe, Lena

Universitetslektor Skolelaboratoriet
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Realfag A175
+4777646993

Grytå, Torger

Faggruppeleder, Grafiske tjenester
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester