Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Utstillinger


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Wærås, Torgunn

Seniorrådgiver kommunikasjon
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Seuthe, Lena

Universitetslektor Skolelaboratoriet
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Realfag A175
+4777646993

Grytå, Torger

Faggruppeleder, Grafiske tjenester
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester