Bilde av Wærås, Torgunn
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Wærås, Torgunn
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak torgunn.waras@uit.no +4777646858 99701397 Tromsø MH2 L.08.357

Torgunn Wærås


Seniorrådgiver kommunikasjon

Stillingsbeskrivelse

 • Faggruppeleder (permisjon til og med 31.12.22)
 • Seniorrådgiver kommunikasjon
 • Strategi- og planarbeid innen området formidling
 • Kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte

Vi jobber med kommunikasjon som verktøy for å bidra til å nå målene som Helsefak og UiT har satt seg innen ulike områder. Vi ser også formidling som et mål i seg selv, jf. universitets- og høgskoleloven som slår fast at forskning, utdanning og formidling er kjerneoppgaver ved et universitet.

Faggruppa for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering jobber blant annet med forskningskommunikasjon, Forskningsdagene, Lørdagsuniversitetet, disputaser, skolebesøk, profilering av studietilbud, intern kommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte.

Flere tjenester og oppgaver innen kommunikasjonsfeltet ved UiT er sentralisert. Redaksjonelt arbeid med produksjon av nyhets- og forskningsstoff, foregår i en felles redaksjon. Grafisk formgiving ivaretas av Grafisk sørvissenter, og kanalforvaltning (nettarbeid m.m.) ligger også under en egen fellestjeneste.


 • Charlotte Wien, Sarah Ellen Rosenbaum, Jo Røislien, Audun Hetland, torgunn WÆrÅs, Julie Utler Gjengedal m.fl.:
  Disseminating Public Health Knowledge through novel science communication Novel Science communication – how to build public health knowledge across the social gradient. The Healthy Choices Project (WP5).
  2021
 • torgunn WÆrÅs, Magne Arve Flaten :
  Skråblikk fra psykologi
  26. januar 2009

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →
  MH2 L.08.357

  Klikk for større kart