Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde IT-støtte til utdanning


Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result

Lysnes, Nils Johan

Seksjonsleder
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Opland, Benjamin

Avdelingsingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Ditlefsen, Rikke

Senioringeniør/Service Manager/IT-campuskoordinator UiT, Harstad
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Havnegata 1 321
+4777058132

Lyngra, Magnus

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Bentzen, Karen Øien

Rådgiver i læringsfremmende teknologi, Digital partner. IT-avdelingen
Handelshøgskolen ved UiT

Westad, Christina

Faggruppeleder for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Hykkerud, Martin Kristoffer

Tjenesteformidler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester