Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde IT-støtte til utdanning


Hansen, Per Frank

Produksjon, støtte og rådgivning innen bruk av multimedia og informasjons teknologi
Result

Lysnes, Nils Johan

Seksjonsleder
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Ditlefsen, Rikke

Senioringeniør
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Lyngra, Magnus

Overingeniør - Faggruppe digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Bentzen, Karen Øien

Rådgiver i læringsfremmende teknologi, Digital partner. IT-avdelingen
Handelshøgskolen ved UiT

Westad, Christina

Digital Partner, Rådgiver i læringsfremmende teknologi
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Hykkerud, Martin Kristoffer

Tjenesteformidler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø
Seksjon for virksomhetsnære tjenester