Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Databaser


Vestgøte, Ellen

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Hansen, Monica Kristin

Leder av Faggruppe for arkiv, dokumentasjon og samlinger (arkeologi og kulturhistorie)
Norges arktiske universitetsmuseum

Benedictus, Lammy

Spesialbibliotekar - faggruppe for metadata og system
Avdeling for samlinger

Conzett, Philipp

Førstebibliotekar / Fagansvarleg for nordisk, finsk, kvensk og tysk
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Forskningsstøtte / Publiseringsstøtte / Forvaltning av forskningsdata / Forskningsinfrastruktur / Open Access / Digitalisering / Digitale læringsressurser / Databaser / Litteratursøk / Biblioteksveiledning / Statistikk Forskningsinteresser:

Historisk (nordisk) språkvitskap, morfologi, leksikon, ordlaging

Norrønt, norsk språk, språkendring

Open vitskap, digital humaniora


Ottesen, Lene

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Heijster, Mieke van

Spesialbibliotekar - avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Karpova, Anna

Universitetsbibliotekar, Stipendiat i bibliometri
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Databaser / Bibliotek / Biblioteksveiledning / Referanseverktøy / Publikumskontakt / Informasjonskompetanse / Litteratursøk / Forskningsstøtte Forskningsinteresser:

Bibliometri, vitenskapelig publisering, siteringsanalyse