Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde ePhorte


Pettersen, Mona Janne

Seiniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte

Steen, Lill Heidi

Seniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte / Arkiv

Amundsen, Hilde Beate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Sommerseth, Ingrid

Forsker / Forvaltning av bergkunst i Nord-Norge
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
ePhorte / Formidling/spredning / Forskergruppe Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. 

Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder til ny tid.

 


Johannessen, Kirsti Merete

Studierådgiver / Administrasjon
Institutt for fysikk og teknologi

Pilshchikova, Irina

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Grenersen, Sivert Martin

Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Dreyer, Renate

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058114

Dreyer, Tanya

Konsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058308

Bendiksen, Tine Elisabeth

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
NARVIK_BL-E 2021A
+4776966530

Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE