Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde ePhorte


Pettersen, Mona Janne

Seiniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte

Steen, Lill Heidi

Seniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte / Arkiv

Amundsen, Hilde Beate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Johannessen, Kirsti Merete

Studierådgiver / Administrasjon
Institutt for fysikk og teknologi

Øye, Lene Emilie

Konstituert leder for seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Pilshchikova, Irina

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Grenersen, Sivert Martin

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Dreyer, Renate

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058114

Dreyer, Tanya

Konsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058308

Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE