Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde ePhorte


Pettersen, Mona Janne

Seiniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte

Pilshchikova, Irina

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Perander, Trude

Seniorrådgiver, faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag

Dreyer, Tanya

Konsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058308

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisning
Institutt for helse- og omsorgsfag

Steen, Lill Heidi

Seniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte / Arkiv

Dreyer, Renate

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058114

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester BFE

Johannessen, Kirsti Merete

Studierådgiver / Administrasjon
Institutt for fysikk og teknologi

Grenersen, Sivert Martin Myrvang

Rådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Amundsen, Hilde Beate

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Øye, Lene Emilie

Konstituert leder for seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak