Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Regelverk


Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for personal og organisasjon

Buck, Mari

Seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

Mengkrogen, Frank

Juridisk seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Arnesen, Haakon Rognsaa

Juridisk rådgiver
Det juridiske fakultet

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Berntsen, Erlend

seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Johansen, Svetlana P.

Seniorrådgiver / jurist
Seksjon for personal og organisasjon

Ramberg, Margit

juridisk rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Kjerstad, Matias Hogne

juridisk rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon

Skare, Olav

seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / forskerutdanningen
Enhet for administrative tjenester HSL

Øye, Lene Emilie

Konstituert leder for seksjon for forskning, utdanning og formidling, Det juridiske fakultet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jurfak

Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Solberg, Heidi Janne

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK