Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Regelverk


Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Skare, Olav

seniorrådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL

Johansen, Mayvi B.

Seniorrådgiver / forskerutdanningen
Enhet for administrative tjenester HSL

Buck, Mari

Seniorrådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Berntsen, Erlend

seniorrådgiver
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Johansen, Svetlana P.

Seniorrådgiver / jurist
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Stock-Jørgensen, Ingvild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet

Reigstad, Lina

Rådgiver
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY

Solberg, Heidi Janne

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Jobber med:
Regelverk

Kjerstad, Matias Hogne

juridisk rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon

Mengkrogen, Frank

Juridisk seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Arnesen, Haakon Rognsaa

Juridisk rådgiver
Det juridiske fakultet