Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Konsulentvirksomhet


Grønvold, Natalie

Rådgiver for Finnmarksmodellen, Enhet for legeutdanning
Enhet for legeutdanning

Isaksen, Robert

Førsteamanuensis
Result
Jobber med:
Konsulentvirksomhet / Undervisning Forskningsinteresser:

Det er tre brede spørsmål knyttet til vitenskapelig kunnskap som interesserer meg:

Hva er vitenskapelig kunnskap og hvordan oppnås det? Kan det oppnås?

Hvordan læres vitenskapelig kunnskap best i høyere utdanning?

Hvilken rolle spiller vitenskapelig kunnskap i det vestlige samfunnet, for eksempel i forhold til politikk?

For å svare på disse spørsmålene trekker jeg på innsikter fra forskjellige disipliner som vitenskapsfilosofi, kunnskapspsykologi og kunnskapssosiologi, og universitetspedagog...


Karlsen, Rune

Førstekonsulent
Institutt for samfunnsvitenskap