Foto: Kystvakta

Fakultet for naturvitenskap og teknologi


       

Naturvitenskap for fremtiden

Fakultetet skal ta et særlig ansvar for ny viten om jordens helse gjennom forskning og utdanning som bidrar til en miljømessig, bærekraftig utvikling

Fakultetets strategi mot 2022 (pdf)

Skolelaboratoriet

Jenter & Teknologi

Ansatte ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi:


Arrangementer


Prøveforelesning - Master of Science Cornelius Quigley

2. mar     14:15     Teknologibygget AUD 1.022     Tromsø    

Disputas - Master of Science Cornelius Quigley

3. mar     12:15     Teknologibygget AUD 1.022     Tromsø    

Interaktiv undervisning i Zoom

5. mar     10:15     Zoom     Digitalt