Partnerinstitusjon:
Memorial University of Newfoundland

Canada

Memorial University of Newfoundland

Canada

Om Memorial University of Newfoundland

Memorial University of New Foundland (MUN) ble grunnlagt i 1925 som en skole for utdanning av lærere og er det eneste universitetet i Newfoundland og Labrador. MUN har i dag 18 000 studenter, 2 800 ansatte og tilbyr mer enn 100 gradsprogram. Universitetet har fire campus spredt over hele Newfoundland og Labrador og to ytterligere campus i Canada og i England. Det største campus er lokalisert i St. John¿s.

Avtalen med Memorial University of Newfoundland er åpen for alle relevante fagområder ved UiT.

Studenter som nomineres via north2north-programmet prioriteres til avtaleplassene.

Er du i tvil om lærestedet kan benyttes for ditt studieprogram, ta kontakt med studieveileder ved din utdanning.

Vær oppmerksom på at kurs ikke kan garanteres før Memorial University har bekreftet opptak til det aktuelle kurset. Studiestedet anbefales for studenter som har mulighet til fleksibilitet i emnevalget i sitt studieprogram ved UiT.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Studenter som ønsker seg til dette lærestedet anbefales å søke om utvekslingsstipend fra north2north. Søknadsfristen for north2north er 15. februar for hele det påfølgende studieår.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree , North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 15 studieprogrammer