Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: www.aurorafoto.no
Foto: www.aurorafoto.no

Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du arbeide for en mer bærekraftig verden? Studiet gir deg kunnskap om grønn teknologi, fornybar energi, risikovurdering og –styring og livsløpsanalyse. Videre lærer du hvordan vann- og avløpsvannteknologi, ressursforvaltning, design og drift av miljøteknologi kan gjøres mer bærekraftig. Dette er et raskt voksende område som gir deg mange nye og spennende karrieremuligheter.

Spørsmål om studiet
Marit Gabrielsen.jpg
Marith Gabrielsen

Studiekonsulent


Lu, Jinmei

Førsteamanuensis


.

Samfunnet stiller nye krav til ingeniører. I studiet vil du lære om bærekraftig design og drift av teknologiske systemer. Hvordan kan vi vurdere og styre risiko, gjennomføre livsløpsanalyse og konsekvensanalyse? Også HMS og miljøforurensning er sentrale tema. Fokus er å utvikle rene produksjonsprosesser og miljøvennlige løsninger, i bygg, fornybar energi, og avfall- og vannbehandling.

Studiet skal hjelpe deg til å knytte teori til praksis. Du får jobbe med aktuelle problemstillinger som kan bidra til bærekraftige, miljøvennlige og samfunnsnyttige produkter og løsninger.

Studentene skal inspireres til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap. Du får delta i prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter for å løse aktuelle problemstillinger. Du får også innsikt i samspillet mellom teknologi, miljø, mennesker og samfunn.

Studiet belyser hvordan vi kan gjøre produksjon mer bærekraftig og miljøvennlig.

Du vil lære om verktøy, metoder og simuleringsprogramvare for:

 • risikovurdering og –styring
 • miljøovervåkning og kontroll
 • miljøkonsekvensvurdering og -forvaltning
 • livsløpsanalyser
 • pålitelighetsanalyse  

Du vil få tverrfaglig kunnskap om miljøproblemer skapt av eksisterende teknologi og praksis. Du lærer også om hvordan teknologi og industriproduksjon kan designes og driftes mer bærekraftig og miljøvennlig.

I tillegg får du kunnskap om ulike typer fornybar energi som kan erstatte fossil energi. Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet (KHMS) er et annet felt som belyses i studiet.

Miljø, bærekraft og effektiv styring er viktig på flere samfunnsområder, eks. vannforsyning, matproduksjon, bygg, sanering og avfallshåndtering. Også energi, transport, industri og utvinning av naturressurser er aktuelle områder.

Du kan jobbe i et vidt spekter av bedrifter og offentlige etater. Stillinger i energiselskap og miljøovervåkning er aktuelle. Jobber som systemdesigner, installatør, miljøingeniør og HMS-konsulent er relevant.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.sem
2. sem
3. sem
TEK-2007 Engineering design for sustainability in the Arctic
Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) management
4. sem
SIK-2011 Miljøforurensing og konsekvensanalyser
5. sem
Valgemne Anbefales: SIK-2003 Nordområdeteknologi
Valgemne Anbefales: BED-2012 Prosjektledelse
Valgemne Anbefales: SIK-2012 Electric Power transmission and distribution infrastructure
6. sem

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse samt Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

 Kravet til opptak dekkes også med en av følgende opptaksveier:

 • Bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert mastergradsstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014
 • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning eller
 • Bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 1998/99 eller tidligere ordninger)
 • Bestått nyere godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag, samt at søker kan dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1
 • Generell studiekompetanse og et realfagskurs av ett semesters omfang med fordypning i matematikk og fysikk

 

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for studiet på grunnlag av realkompetanse.

Utfyllende bestemmelser finnes i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høgskoler.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for ingeniørutdanning. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, skal utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Master in Techonology and safety in the high north ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Om studenter ønsker å ta deler av studiet i utlandet tilbys det relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling. Det er lagt til rette for utenlandsopphold ett eller to semester i det siste studieåret, og det finnes gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land (f.eks. Italia, Sverige og Danmark), USA og Canada.

Faglig relevante utvekslingsavtaler som anbefales:

 • Polytechnic University of Milan, Italy
 • Luleå University of Technology, Sweden
 • Memorial University of Newfoundland

Vi gjør oppmerksom på at interesserte studenter bør starte planlegging av utveksling i god tid, samt kontakte studiekonsulent og studieleder på instituttet.

Det er også mulig å gjennomføre et studieopphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) i femte semester som tilbyr flere relevante emner.

Dette tilbys kun på norsk