Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Varighet: 3 År

Havteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Havet er kanskje Norges mest verdifulle ressurs. Fisken vi henter opp til skipene som frakter last og passasjerer avhenger av teknologi som gjør hverdagen enklere og mer bærekraftig. Studiet gjør deg klar for å bli med på å utvikle denne teknologien og ta vare på verdiene våre.

Studiet har tre spesialiseringer: havbruksteknologi, maritim digitalisering og grønn skipsfart.

Spørsmål om studiet

Lisbeth Klausen

Rådgiver


Magne-Petter Sollid

Studieleder Nautikk


Studiet lærer deg matematikk, programmering og fysikk som grunnlag for fag innen marinteknikk og nautikk. Du lærer om hydrostatikk og hydrodynamikk som danner grunnlaget for hvordan konstruksjoner som skip, plattformer eller havbruksanlegg oppfører seg i havet når de er eksponert for ekstreme forhold som vind, bølger og strøm.

Studiet bruker simulatorer og laboratoriearbeid for å gjøre deg klar for praktisk oppgaver.

Studiet har 3 spesialiseringer. Du velger spesialisering allerede første studieår.

Havbruksteknologi
Spesialiseringen lærer deg om hvordan du kan bygge og opprettholde anlegg i havet. Du får se hvordan disse må lages for å tåle værforhold og kunne benyttes av forskjellige industrier som fiskeanlegg eller skipsfart. Du lærer om verktøyene som brukes for å unngå ulykker der anleggene forankres og hvordan du skal drifte en base for marine operasjoner.

Maritim digitalisering
Spesialiseringen lærer deg hvordan digitalisering og automatisering skaper nye muligheter innen industri på havet. Du lærer om hvordan skip kan bli selvgående, uten personer om bord. Du får se hvordan ny teknologi innen datamaskiner, kunstig intelligens kan brukes i skipsfart. Det er fokus på tingenes internet (IoT), som kommer til å endre skipsfart og havindustri gjennom nye måter å hente og overføre informasjon på havet.

Grønn skipsfart
Spesialiseringen lærer deg om problemstillinger og teknologi knyttet til grønn skipsfart. Du får kunnskap om grønne og miljøvennlige energibærere innen skipsfart, herunder hybride løsninger som hydrogen- og batteridrift. Det er fokus på hvordan skipsfart påvirker miljøet og utfordringer innen hvordan skipsfart kan bli bærekraftig. Du vil lære om verktøy som brukes for å forutse risiko og om hvilke restriksjoner som omfatter skipsfart innen lovverk, klimamål og grønne klimaambisjoner.

Studenter på havteknologi har også muligheten til å velge nautiske emner. De vil da være kvalifisert til å ta et fjerde studieår (Nautisk årsstudium) som vil gi den teoretiske utdannelsen til å løse høyeste dekksoffisersertifikat etter STCW-konvensjonen. Relevant praksis for valgt studieretning kan gi studiepoeng. For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder.

Du lærer om fag relatert til havet, med fokus på verktøy for digitalisering og bruk av grønn teknologi i havbruk og den maritime industrien. Dette gjør at du kan bidra i innovasjon og entreprenørskap knyttet til utvikling og realisering av produkter og løsninger. Du lærer også å finne, planlegge og gjennomføre prosjekter.

Du lærer å bruke simulatorer for å beherske metoder og verktøy for avanserte operasjoner på havet, slik at du kan se risiko og konsekvenser av valgene du gjør.

Du får se sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske konsekvenser knyttet til valg og bruk av teknologier og produkter i næringen.

Du lærer hvordan matematikk, naturvitenskap, programmering, økonomi og samfunnsfag sammen brukes i metoder og prosjekter i havbruk og maritime virksomheter. Det kan være knyttet til konstruksjon, produksjon, vedlikehold, drift og utvikling av nye og eksisterende installasjoner på havet.

Studiet gir deg ferdigheter i programmering og kunnskap innen data-verktøy og relevant programvare for havrelaterte næringer.

Den unike, tverrfaglige kunnskapen gir deg mulighet til å jobbe i alle leddene innenfor den havrelaterte virksomheter. Dette betyr at du kan være med å prosjektere eller sette ut havbruksanlegg anlegg, du kan være med å utvikle driftsopplegg og du kan jobbe i servicenæring tilknyttet havbruk.

Med spesialisering rettet mot digitalisering eller grønn skipsfart vil du være godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling og i etater som Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.Generell studiekompetanse + Matematikk R1 (S1 + S2) og R2 + Fysikk 1 (HING).

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2023: 17

Tidligere poenggrenser:

  • Hovedopptak 2022: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

  • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
  • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

For mer informasjon, se UiT sin hjemmeside om Søking og opptak

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal være forankret i vitenskapelige prinsipper og metoder, og problemstillinger skal være relevante for valg av teknisk spesialisering. Bacheloroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet. Bacheloroppgaven gjennomføres i grupper bestående av 2 til 4 studenter.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Etter bestått eksamen er det mulig å gå videre på tekniske masterstudier både i Norge og internasjonalt.

UiT tilbyr et to-årig mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene.

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig å starte planleggingen av dette. Emnene som planlegges gjennomført under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramledelsen. For mer informasjon om utveksling, se her.

Studiet har anbefalte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med Tokyo University of Marine Science and Technology og Antwerp Maritime Academy.

Andre relevante studiesteder som UiT har avtale med, er University of Tasmania, Memorial University of Newfoundland og Chalmers University of Technology.

Magne-Petter Sollid

Studieleder nautikk / Faggruppeleder maritime fag 

Underviser i nautiske og maritime fag som navigasjon, navigasjonsystemer, skipsstabilitet, dynamisk posisjonering mm.  

Studieleder Nautikk
Karl Gunnar Aarsæther
Førsteamanuensis
Kåre Johansen.jpg
Kåre Johansen

Underviser i skipstekniske fagretninger (stabilitet, lasting/lossing og skrogteknikk) innen nautiske og maritime fag  

Universitetslektor i Nautikk
Pedersen, Egil
Professor
Perera, Lokukaluge Prasad Channa

LP Perera received BSc (1999) in Mechanical Engineering and MSc (2001) in Systems & Controls from Oklahoma State University, USA and PhD (2012) in Naval Architecture and Marine Engineering from Technical University of Lisbon, Portugal. Currently, he is a Professor at UiT The Arctic University of Norway, Norway. His research experience includes SINTEF Ocean – Norway (2014-2017), Center for Marine Technology and Engineering - Portugal (2008-2012) and Advanced Technology Research Center – USA (1998-2001). His academic experience includes Naval & Maritime Academy - Sri Lanka (2005-2008) and Ocean University of Sri Lanka - Sri Lanka (2003-2005). Furthermore, Prof.Perera was a visiting lecturer (2001-2005) for several academic institutes in Sri Lanka: University of Ruhuna, University of Moratuwa, Open University of Sri Lanka, Colombo International Nautical & Engineering College. His industrial experience includes Wartsila Finland - Finland (2012-2014). Dr. Perera has published more than 100 peer-reviewed papers in reputed international journals and conferences. He has also been categorized into a group of the WORLD'S TOP 2% SCIENTISTS in 2021-2022 by a  Stanford University study .

Professor

Andre studier du kanskje vil like

Nautikk - bachelor
Nautikk - bachelor

Kaptein på eget skip en dag? Lær mer om navigasjon av skip og maritime installasjoner! Nautikk ved U...

Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor
Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor

Vær med på å gjøre ingeniørbransjen mer grønn! Bli ingeniør i bærekraftig teknologi, lær om fornybar...