Partnerinstitusjon:
Luleå University of Technology

Sverige

Luleå University of Technology

Sverige

Om Luleå University of Technology

Luleå University of Technology (Ltu) ble grunnlagt i 1971 som høgskole og fikk status som universitet i 1997. Ltu har 1 700 ansatte og 15 000 studenter fordelt på fire campus lokalisert i Luleå, Kiruna, Skellefteå og Piteå.

Antall utvekslingsplasser

- Institutt for geovitenskap: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte (PhD-emner, men ikke forskningssamarbeid).

- Høgskolen i Narvik: 1 utvekslingsplass for studenter og 1 for faglig ansatte.

 

Musikkonservatoriet,

Institutt for helse- og omsorgsfag og

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har også utvekslingsplasser for studenter.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer.

 

 Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 23 studieprogrammer