Musikkutøving - master

Varighet: 2 År

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Musikkutøving - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. desember
Søking og opptak
Slik søker du

Masterstudiet kan tas med instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. I studiet vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og innsikt i å utøve musikk med et personlig uttrykk på et høyt profesjonelt nivå. Det er mulig å fordype seg i et spesielt område, arbeide med egenprodusert materiale eller forske i nye teknikker eller presentasjonsformer. I studiet skal du utvikle ditt faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig og kritisk holdning, kreativ tenkning og nyskaping.

Spørsmål om studiet

Arne-Elvemo.jpg
Arne Elvemo

Rådgiver Musikkonservatoriet


Geir Davidsen.jpg
Geir Davidsen

Førsteamanuensis euphonium


Hovedinstrument inkluderer undervisning og veiledning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter. I løpet av studiet avholdes 3 konserter forut for den avsluttende masterkonserten.

Studiet inneholder emnet Estetikk (10 sp) og et valgemne (30 sp) som styrker arbeidet med hovedinstrumentet.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper:

 • kan analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt kulturelle og samfunnsmessige funksjoner
 • kan vurdere, realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • kan vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter:

 • har evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige intensjoner på høyt kunstnerisk nivå
 • behersker grunnlagsteori for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan reflektere over og argumentere for valg av metoder og prosesser i eget kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid

Generell kompetanse:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kan bidra til utvikling og innovasjon i musikklivet og musikkbransjen
 • behersker skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger og utvise høy faglig integritet

Musiker, musikkarbeider.

Bachelor i utøvende musikk eller tilsvarende utdanning med minimum 80 sp fordypning i utøvende musikk på hovedinstrument

I tillegg kreves det opptaksprøve bestående av:

 • utøvende prøvespill
 • presentasjon av masterprosjekt

Studiet består av individuell undervisning og veiledning, arbeid i grupper og seminarer, prosjekter og mesterklasser. I teoretiske støtteemner gis deler av undervisningen som forelesninger. En vesentlig del av studentenes arbeidstid vil gå med til egenøving og utvikling av eget masterprosjekt.

Det benyttes vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått i studiets obligatoriske emner.

Norsk.

Studenten kan søke om utvekslingsopphold 3. semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus.

Studiested Land
Örebro University Sverige
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Jyväskylä Polytechnic Finland
Tampere University of Applied Sciences Finland
University of Ljubljana Slovenia
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni Italia
Conservatory of Music "Francesco Venezze", Rovigo Italia
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Latvia
The Royal Danish Academy of Music Danmark
Centria University of Applied Sciences Finland
Yrkeshögskolan Novia Finland
Rhythmic Music Conservatory Danmark
Royal University College of Music Sverige
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Artesis Plantijn University College Antwerpen Belgia
Estonian Academy of Music and Theatre Estland
Savonia University of Applied Sciences Finland
The Royal Academy of Music, Aarhus Danmark
University of Music Karlsruhe Tyskland
Vilniaus Kolegija - University of Applied Sciences Litauen
Luleå University of Technology Sverige
Lund University Sverige
Karlstad University Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
pôle Aliénor Frankrike
Hochschule für Musik Köln Tyskland
Turku University of Applied Sciences Finland
North Karelia University of Applied Sciences Finland
Oulu University of Applied Sciences Finland
Trossingen University of Music Tyskland
University of Tartu Estland
Metropolia University of Applied Sciences Finland
University of Gothenburg Sverige
Iceland University of the Arts Island
University of the Arts Helsinki Finland
Lithuanian Academy of Music and Theatre Litauen
The Academy of Music and Dramatic Arts Danmark
Reykjavik College of Music Island
Academy of Music Franz Liszt Weimar Tyskland
Geir Davidsen.jpg
Geir Davidsen
Førsteamanuensis euphonium
Rolf-Borch.jpg
Borch, Rolf
Klarinett
Lars-Lien.jpg
Lars Lien
Klassisk sax
Andreas Fliflet
El.bass / Arrangering/komponering
Fred-Glesnes.jpg
Glesnes, Fred
Rytmisk sax
Jan Gunnar Hoff

Ansatt som professor i jazz og rytmisk musikk med Musikkonservatoriet. Hovedområde er jazz piano og tangentinstrumenter. Ansvarlig for enkelte prosjektuker. Sitter i Programstyret for MK. 

Professor, Tangent / Piano
Anne-Lise-Sollied-Allemano.jpg
Anne-Lise Sollied


Professor i sang

Klassisk sang
Sergej Osadchuk.jpg
Sergej Osadchuk
Professor klaver
Knut Erik Sundquist.jpg
Knut Erik Sundquist
Klassisk kontrabass
Aareskjold, Jon Marius
Musikkteknologi
Bilde av Guri Frenning.jpg
Guri Frenning
Klassisk slagverk
Lofthus, Torstein
Rytmisk slagverk
Lars Asbjørnsen
Professor i fløyte
Hansen, Frida Lydia

Universitetslektor i musikk
UMAK - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

kontor 234 (Musikkonservatoriet)
kontor 5.021 (ILP)
Tlf: 905 65 352
E-post: frida.l.hansen@uit.no

Faglærer i emner:
MUS 1001-1/2
MUS 2001-1/2
MUS 2701-1
BLU 1210-1/2

Carlo Allemano.jpg
Allemano, Carlo
Professor Klassisk sang
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. desember
Søking og opptak
Slik søker du