Musikkutøving - master

STUDIESTED: Tromsø
Rymisk master.jpg

Masterstudiet kan tas med instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. I studiet vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og innsikt i å utøve musikk med et personlig uttrykk på et høyt profesjonelt nivå. Det er mulig å fordype seg i et spesielt område, arbeide med egenprodusert materiale eller forske i nye teknikker eller presentasjonsformer. I studiet skal du utvikle ditt faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig og kritisk holdning, kreativ tenkning og nyskaping.

Fakta

Varighet:2 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i musikkutøving
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende i musikk, repertoarliste på 300 minutter, beskrivelse av masterprosjekt og motivasjonsdokument.
Søknadsfrist:15. desember
Søknadskode:8001
Søk studiet

Hovedinstrument inkluderer undervisning og veiledning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter. I løpet av studiet avholdes 3 konserter forut for den avsluttende masterkonserten.

Studiet inneholder emnet Estetikk (10 sp) og et valgemne (30 sp) som styrker arbeidet med hovedinstrumentet.

Etter oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kunne analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt dens kulturelle og samfunnsmessige funksjoner
 • kunne realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • kunne vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • kunne anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter:

 • ha utviklet evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
 • ha videreutviklet sitt BA-repertoar i bredde til et omfattende nivå eller i dybde ved spesialisering
 • kunne improvisere på et høyt nivå der spesialisering og sjanger krever improvisering
 • kunne beherske flere stilarter og/eller utvikle sin individuelle stemme i én stilart
 • kunne ta ledende roller i ensemble

Kompetanse:

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kunne bidra til utvikling og fornyelse i musikklivet og musikkbransjenkunne beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum

Bachelor i musikk eller tilsvarende utdanning med min. 80 sp fordypning i utøvende musikk på hovedinstrument

 • Repertoarliste på 300 minutter
 • Beskrivelse av masterprosjekt og motivasjonsdokument

Opptaksprøve:
Før prøvespill skal kandidaten levere en repertoarliste på 45 minutter tatt fra fullstendig repertoarliste. Jury velger ut ca.20 minutter som skal framføres på prøven. Kandidaten får melding om valgt repertoar én uke før prøven finner sted. Repertoaret kan inkludere egenkomponerte verker. Søkeren skal gjennom prøvespillet dokumentere utøvende kvalifikasjoner som kreves for å gjennomføre masterstudiet.

Utdypende intervju med søkeren.

Studiet er adgangsregulert.

I arbeidet med hovedinstrumentet er det undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Studenten skal ha en egen veileder som også godkjenner fokusområdet i masterarbeidet, masterprosjektet og programkommentarer. Alle eksamenskonserter blir vurdert med Bestått / Ikke bestått.

Det legges til rette for studieopphold ved utenlandske institusjoner gjennom de utvekslingsavtaler som universitetet har inngått. Eksamen avlegges ved Universitetet i Tromsø.

Musiker, musikkarbeider.


Kontakt
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Studiekonsulent Musikkonservatoriet
Telefon: +4777660583 Mobil: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Søknadsinfo:

Søknadsinfo

Skip to main content