Musikkutøving - master

Varighet: 2 År

Musikkutøving - master

Varighet: 2 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. desember
Søking og opptak
Slik søker du

Masterstudiet kan tas med instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. I studiet vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og innsikt i å utøve musikk med et personlig uttrykk på et høyt profesjonelt nivå. Det er mulig å fordype seg i et spesielt område, arbeide med egenprodusert materiale eller forske i nye teknikker eller presentasjonsformer. I studiet skal du utvikle ditt faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig og kritisk holdning, kreativ tenkning og nyskaping.

Av hensyn til situasjonen rundt koronaviruset vurderes gjennomføringen av opptaksprøver fortløpende frem mot 1. februar. Dersom UiT bestemmer at smittesituasjonen ikke tillater fysiske opptaksprøver ved Musikkonservatoriet kan prøvespill med innsendelse av video bli vurdert.

Spørsmål om studiet
Sivert Martin Grenersen

Rådgiver Musikkonservatoriet


Arne-Elvemo.jpg
Arne Elvemo

Rådgiver Musikkonservatoriet


Søknadsinfo:

Har du problemer med å søke, send e-post til: studier@umak.uit.no

Søknadsinfo

 

 

Hovedinstrument inkluderer undervisning og veiledning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter. I løpet av studiet avholdes 3 konserter forut for den avsluttende masterkonserten.

Studiet inneholder emnet Estetikk (10 sp) og et valgemne (30 sp) som styrker arbeidet med hovedinstrumentet.

Etter oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kunne analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt dens kulturelle og samfunnsmessige funksjoner
 • kunne realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • kunne vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • kunne anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter:

 • ha utviklet evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
 • ha videreutviklet sitt BA-repertoar i bredde til et omfattende nivå eller i dybde ved spesialisering
 • kunne improvisere på et høyt nivå der spesialisering og sjanger krever improvisering
 • kunne beherske flere stilarter og/eller utvikle sin individuelle stemme i én stilart
 • kunne ta ledende roller i ensemble

Kompetanse:

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kunne bidra til utvikling og fornyelse i musikklivet og musikkbransjenkunne beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum

Musiker, musikkarbeider.

Bachelor i musikk eller tilsvarende utdanning med min. 80 sp fordypning i utøvende musikk på hovedinstrument

 • Repertoarliste på 300 minutter
 • Beskrivelse av masterprosjekt og motivasjonsdokument

Opptaksprøve:
Før prøvespill skal kandidaten levere en repertoarliste på 45 minutter tatt fra fullstendig repertoarliste. Jury velger ut ca. 20 minutter som skal framføres på prøven. Kandidaten får melding om valgt repertoar én uke før prøven finner sted. Repertoaret kan inkludere egenkomponerte verker. Søkeren skal gjennom prøvespillet dokumentere utøvende kvalifikasjoner som kreves for å gjennomføre masterstudiet.

Utdypende intervju med søkeren.

Studiet er adgangsregulert.

I arbeidet med hovedinstrumentet er det undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Studenten skal ha en egen veileder som også godkjenner fokusområdet i masterarbeidet, masterprosjektet og programkommentarer. Alle eksamenskonserter blir vurdert med Bestått / Ikke bestått.

Norsk.

Det legges til rette for studieopphold ved utenlandske institusjoner gjennom de utvekslingsavtaler som universitetet har inngått. Eksamen avlegges ved Universitetet i Tromsø.

Studiested Land
Örebro University Sverige
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Jyväskylä Polytechnic Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
Tampere University of Applied Sciences Finland
University of Ljubljana Slovenia
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni Italia
Conservatory of Music "Francesco Venezze", Rovigo Italia
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Latvia
The Royal Danish Academy of Music Danmark
Yrkeshögskolan Novia Finland
Petrozavodsk State Conservatory named after A.K. Glazunov Russland
Rhythmic Music Conservatory Danmark
Royal University College of Music Sverige
Centria University of Applied Sciences Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Artesis Plantijn University College Antwerpen Belgia
Estonian Academy of Music and Theatre Estland
Savonia University of Applied Sciences Finland
The Royal Academy of Music, Aarhus Danmark
University of Music Karlsruhe Tyskland
Luleå University of Technology Sverige
Lund University Sverige
Karlstad University Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
pôle Aliénor Frankrike
Turku University of Applied Sciences Finland
Hochschule für Musik Köln Tyskland
Lahti University of Applied Sciences Finland
State University of Music and the Performing Arts Stuttgart Tyskland
North Karelia University of Applied Sciences Finland
Oulu University of Applied Sciences Finland
Trossingen University of Music Tyskland
University of Tartu Estland
Metropolia University of Applied Sciences Finland
University of Gothenburg Sverige
Iceland University of the Arts Island
University of the Arts Helsinki Finland
Lithuanian Academy of Music and Theatre Litauen
The Academy of Music and Dramatic Arts Danmark
Reykjavik College of Music Island

Dette tilbys kun på norsk