Musikkutøving - bachelor

Varighet: 4 år

Foto: Marius Fiskum
Foto: Marius Fiskum

Musikkutøving - bachelor

Varighet: 4 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. desember
Søking og opptak
Slik søker du

Har du en lidenskap for musikk og drømmer om en karriere som musiker eller musikkpedagog?

En bachelorgrad i musikkutøving kan være veien å gå! Utdanningen gir deg muligheten til å utvikle dine musikalske ferdigheter og utforske en rekke sjangere, fra klassisk og jazz til popmusikk.

Lærerne på Musikkonservatoriet består av engasjerte og internasjonalt aktive musikere, forskere og pedagoger. Som student settes du i sentrum, og får tilgang til personalets kompetanse gjennom individuell hovedinstrumentundervisning, samspill og undervisning i emner som musikkteknologi, musikalsk analyse, gehør, ensembleledelse og komponering/arrangering.

Som student i musikkutøving vil du ha mange muligheter til å opptre og samarbeide med andre musikere og vil også ha tilgang til nettverk og ressurser som kan hjelpe deg med å starte din karriere som musiker etter endt utdanning.

En bachelorgrad i musikkutøving med pedagogisk retning, vil lære deg pedagogiske prinsipper og hjelper med å formidle dine kunnskaper til andre og inspirere dem til å utvikle sin egen musikalske vei.

En bachelorgrad i musikkutøving kan åpne dørene til en rekke karrieremuligheter, inkludert å opptre som solist eller i en gruppe, undervise musikk, jobbe i musikkbransjen eller du kan fortsette din utdanning med en mastergrad. Uansett hva dine mål er, vil en bachelorgrad i musikkutøving gi deg de ferdighetene og erfaringene du trenger for å lykkes.

Søk nå for å starte en karriere i musikk!

For spørsmål om studiet eller søknaden, send e-post til: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Spørsmål om studiet
E-post: musikkonservatoriet@hjelp.uit.no

Maria Medby Tollefsen

Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.

 • Telefon: +4777660535
 • Campus: Tromsø

Sørensen, Tor Anton

Rådgiver, Bachelor i musikkutøving, Musikkonservatoriet

 • Telefon: +4777645229
 • Campus: Tromsø

 

 

 

Studiet er et fulltidsstudium over 4 år og inndelt i to avdelinger, hver på 120 studiepoeng (sp).

Første og andre studieår - 1. avdeling

Utøvende emner:

 • Hovedinstrument (60 sp)
 • Støtteinstrument piano (10 sp)

Basisemner:

 • Identitet, profesjon og bransje (10 sp)
 • Musikkteknologi (10 sp)
 • Komponering og arrangering (10 sp)
 • Lytting og gehør (10 sp)
 • Musikkhistorie og analyse (10 sp)

Utøvende emner legger vekt på å gi studentene et solid teknisk og musikalsk grunnlag på sitt hovedinstrument. Basisemnene bidrar til å gi studentene en bred musikalsk kunnskaps- og ferdighetsbase som utvikler forståelsen for musikk, og som gjør studenten i stand til å ivareta ulike oppgaver i yrkeslivet som musiker.

Tredje og fjerde studieår - 2. avdeling

Du kan velge ett fordypningsområde

 • Fordypning hovedinstrument:
 • Hovedinstrument (60 sp)
 • Gehør på tvers (5 sp)
 • Innføring i ensembleledelse (5 sp)
 • Valgemner til sammen 50 sp.

Fordypning hovedinstrument gir studenten et solid fundament som utøver og med sterk bevissthet rundt egen musikalsk kommunikasjon og formidling.

 • Fordypning instrumentalpedagogikk:
 • Hovedinstrument (40 sp)
 • Gehør på tvers (5 sp)
 • Innføring i ensembleledelse (5 sp)
 • Fagdidaktikk (22,5 sp)
 • Instrumentaldidaktikk (7,5 sp)
 • Pedagogikk (30 sp)
 • Praksis (0 sp)
 • Valgemner til sammen 10 sp.

Fordypningen instrumentalpedagogikk gir kompetanse til musikkundervisning i grunnskole, instrumentalundervisning i kulturskole og på videregående skole.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om å utøve, analysere og formidle musikkuttrykk fra forskjellige musikktradisjoner inklusive nordområdene
 • om musikkens historie, estetikk, teori, begreper og repertoar
 • om forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i fagfeltet
 • om musikklivets og arbeidslivets krav og forventninger
 • om et bredt og allsidig repertoar som er relevant for fremtidig yrkesvirksomhet

Ferdigheter

 • vise gode utøvende ferdigheter solistisk og i samspill med andre
 • kunne utøve og formidle kunstneriske ideer og vise stil- og sjangerforståelse på et profesjonelt nivå
 • kunne reflektere omkring egen utøvende praksis, både skriftlig og muntlig Generell kompetanse
 • ha en bred forståelse av musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kunne ta ansvar for egen kunstnerisk kreativ utvikling og forholde seg reflektert til egen yrkesutøving
 • kunne bidra til godt samspill både musikalsk og sosialt

Generell kompetanse

 • ha bred kunstfaglig, pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • kunne bruke sitt instrument på en skapende måte i undervisning og formidling
 • kunne legge til rette for god læring for enkeltelever og grupper

For de som velger fordypning instrumentalpedagogikk kommer i tillegg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • om barn, unge og voksnes læring og utvikling

Med kombinasjon av fordypning og valgemner i andre avdeling, vil utdanningen kvalifisere for et meget bredt spekter av arbeidsområder innen skapende, pedagogisk, kunstnerisk og kulturell sektor.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt opptaksprøve.

Opptaksprøven:

 • 15. januar 2024: Frist for å sende inn videomateriale til første runde.

Etter faglig vurdering av innsendt video vil du få beskjed om du er godkjent til runde to i uke 10.

Uke 10 2024: Opptaksprøver som består av:

 • Skriftlig teori- og gehørprøve
 • Utøvende prøve på hovedinstrument som omfatter prima vista og prøve på piano biinstrument
 • Intervju

Se her for mer informasjon.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer beskrives nærmere i de enkelte emneplaner. Ulike former kan være individuell instrumentalundervisning, samspill, forelesninger, prosjekter, seminarer, workshop og lignende.

Eksamens- og vurderingsformer som benyttes: Utøvende eksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen og mappevurdering.

Det benyttes vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått og karakterskala A–F.

De pedagogiske emnene i Fordypning instrumentalpedagogikk utgjør 60 studiepoeng, og bygger på den til enhver tid gjeldende rammeplan for Praktiskpedagogisk utdanning fastsatt av relevant departement.

Praksis 1 (3. studieår):

 • Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager
 • Pedagogisk observasjon med fokus på undervisning av nybegynnerelever (1 uke)
 • Undervisning av nybegynnere i instrumentalfaget, enkeltvis og i grupper (punktpraksis fordelt over 12 uker, fortrinnsvis på kulturskolen)
 • Undervisning av viderekomne elever (samarbeidspraksis med øvingslærer, fortrinnsvis på videregående skole, punktpraksis fordelt over 2 uker)

Praksis 2 (4. studieår):

 • Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager
 • Pedagogisk observasjon av musikkundervisning i grunnskolen (1 uke)
 • Praksisforberedelse og simultanpraksis med medstudenter (1 uke)
 • Undervisningspraksis i grunnskolen, minst 24 timer selvstendig undervisning fordelt over 2 uker

Avtalen med praksissted/praksisveileder bygger på vilkår fastsatt i ’Avtale om arbeidsvilkår for øvingslærere i allmennlærerutdanningen som arbeider i grunnskole, videregående skole og folkehøgskole’, jfr. rundskriv (UFD) F-04-05

Les mer om praksis her

Norsk

Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier innen musikk, instrumentaldidaktikk, hørelære med didaktikk og praksis og tilsvarende masterutdanninger.

Studenten kan søke om utveksling inntil to semestre. Det legges til rette for utvekslingen tredje eller fjerde studieår.

Studenten kan velge å ta eksamen på utvekslingsstedet eller ved UiT Musikkonservatoriet.

Det forutsettes at studentene har avlagt eksamen i henhold til normert studieprogresjon før utveksling kan godkjennes.

Studiested Land
Karelia University of Applied Sciences Finland
Royal College of Music Sverige
Danish National Academy of Music Danmark
University of the Balearic Islands Spania
Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma Italia
Higher School of Excellence in Music Spania
Tampere University of Applied Sciences Finland
Yrkeshögskolan Novia Finland
University of Ljubljana Slovenia
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Estonian Academy of Music and Theatre Estland
Jyväskylä Polytechnic Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
'Franz Liszt' University of Music, Budapest Ungarn
Oulu University of Applied Sciences Finland
Conservatory of Music "Francesco Venezze", Rovigo Italia
Luleå University of Technology Sverige
Karlstad University Sverige
University of the Arts Helsinki Finland
University of Music Karlsruhe Tyskland
Conservatorio statale di musica A. Buzzolla di Adria Italia
Lithuanian Academy of Music and Theatre Litauen
University of Glasgow Storbritannia og Nord-Irland
Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni Italia
University of Tartu Estland
Metropolia University of Applied Sciences Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Turku University of Applied Sciences Finland
Vilniaus Kolegija - University of Applied Sciences Litauen
Centria University of Applied Sciences Finland
University of Gothenburg Sverige
Lund University Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
The Frescobaldi Conservatory of Ferrara Italia
Conservatorio Superior De Música "Salvador Seguí" De Castellón Spania
Rhythmic Music Conservatory Danmark
Savonia University of Applied Sciences Finland
The Royal Danish Academy of Music Danmark
Reykjavik College of Music Island
Örebro University Sverige
Iceland University of the Arts Island
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music Latvia
The Royal Academy of Music, Aarhus Danmark
University of Music Franz Liszt Weimar Tyskland
Carlo Allemano.jpg
Allemano, Carlo Vincenzo
Professor Klassisk sang
Tore-Morten-Andreassen.jpg
Andreassen, Tore Morten
Dosent elgitar
Bilde av Asbjørnsen, Lars
Asbjørnsen, Lars
Professor i fløyte
Bilde av Aukner, Karen Marianne
Aukner, Karen Marianne

Universitetslektor bratsj 

Bratsj
Bilde av Benedek, Mónika
Benedek, Mónika
Førsteamanuensis i hørelære og musikkpedagogikk
Geir Davidsen.jpg
Davidsen, Geir
Førsteamanuensis euphonium
Bilde av Drecker, Anneli Marian Aareskjold
Drecker, Anneli Marian Aareskjold

Førsteamanuensis 

Vokal og samspill
Bilde av Fliflet, Andreas
Fliflet, Andreas
Førsteamanuensis el.bass / arrangering/komponering
Bilde av Guri Frenning.jpg
Frenning, Guri
Klassisk slagverk
Fred-Glesnes.jpg
Glesnes, Fred
Rytmisk sax
Bilde av Hansen, Frida Lydia
Hansen, Frida Lydia

Universitetslektor i musikk
UMAK - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

kontor 234 (Musikkonservatoriet)
kontor 5.021 (ILP)
Tlf: 905 65 352
E-post: frida.l.hansen@uit.no

Faglærer i emner:
MUS 1001-1/2
MUS 2001-1/2
MUS 2701-1
BLU 1210-1/2

Bengt Haugseth ILP-2.jpg
Haugseth, Bengt

Arbeider som førstelektor i musikkpedagogikk. Har hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole og har studert ved musikkonservatoriene i Tromsø, Århus og Esbjerg. Har mange års erfaring som instruktør, korpsdirigent, kulturskolelærer og utøvende musiker.

Underviser primært i lærerutdanninga med fokus på gehørutvikling.

Interesseområder:

- utvikle evnen til å oppfatte, lese og skrive rytmer, melodier og harmonier

- musikk og bevegelse

- tverrfaglige prosjekter

- dokumentasjon i musikkfaget

- sammenheng mellom undervisningsinnhold og eksamen

- studentinvolvering

- samarbeid med praksisfeltet

- vurdering i musikkfaget

- kritisk tenkning i skole og høyere utdanning

Lytting og gehør, musikk i lærerutdanning
Bilde av Hoff, Jan Gunnar
Hoff, Jan Gunnar

Ansatt som professor i jazz og rytmisk musikk med Musikkonservatoriet. Hovedområde er jazz piano og tangentinstrumenter. Ansvarlig for enkelte prosjektuker. Sitter i Programstyret for MK. 

Professor, Tangent / Piano
Lillian Grethe Jensen.jpg
Jensen, Lillian Grethe

vokal, instrumentaldidaktikk og stemmefysiologi

 

 

Universitetslektor i vokal/ instrumentaldidaktikk/ stemmefysiologi
Markus Kreischer.jpg
Kreischer, Markus
Piano, Piano didaktikk
Lars-Lien.jpg
Lien, Lars
Klassisk sax
Bilde av Lofthus, Torstein
Lofthus, Torstein
Rytmisk slagverk
Bilde av Lund, Jon Halvor
Lund, Jon Halvor

Jon Halvor Lund er alternerende solofagottist ved Den Norske Opera og Ballett og underviser i fagott på Barratt Dues Musikkinstitutt og på Musikkonservatoriet ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø. Han er fast medlem av ensemblet Oslo Kammerakademi, og har de siste årene vikariert som solofagottist i bl.a. Oslo-Filharmonien, Stavanger symfoniorkester og Danmarks Radios Symfoniorkester.

Før han kom til Operaorkesteret i 2014, var han solofagottist i Kristiansand symfoniorkester i ti år. Han har også jobbet to år som alternerende solofagottist i symfoniorkesteret i Barcelona, Spania og hatt årsvikariat i Oslo-filharmonien.

Jon Halvor studerte ved Norges Musikkhøgskole og Hochschule für Musik und Theater Hannover i Tyskland, med Torleiv Nedberg, Eirik Birkeland og Dag Jensen som fagottlærere.

Han er dessuten medstifter og styreleder i DOR - Norsk Dobbeltrørlag - en nystartet organisasjon for oboister og fagottister i Norge.

Universitetslektor, fagott
P9142328.JPG
Maxwell, Kate

Professor i musikkhistorie, teori og analyse

 

Professor
Sergej Osadchuk.jpg
Osadchuk, Sergej
Professor klaver
Bilde 17.jpg
Sandvik, Audun André

Professor i cello

Professor i cello
Bilde av Sollied, Anne-Lise
Sollied, Anne-Lise


Professor -klassisk sang

Professor, seksjonsleder klaver , orgel og sang, verneombud MK
Bilde av Sommerfelt, Eyvind
Sommerfelt, Eyvind

Underviser i trombone, bass tombone, kammermusikk, instrumentaldidaktikk, prøvespilltrening og arrangering/komponering.

Koordinator for kammermusikk, klassisk
Emneansvarlig for Arrangering/Komponering 1, MUS-1506
Emneansvarlig for Prøvespilltrening, MUS-2813

Førsteamanuensis i Trombone
Knut Erik Sundquist.jpg
Sundquist, Knut Erik
Klassisk kontrabass
Bilde av Tollefsen, Maria Medby
Tollefsen, Maria Medby

Maria Medby Tollefsen er emneansvarlig for hørelæreundervisningen ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Hun underviser i emnet Lytting og gehør på bachelorstudiet i musikkutøving og i emnene Egne ferdigheter og Gehørmetodikk på masterstudiet i hørelære med didaktikk og praksis

Maria er studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving.

Marias forsknings- og utviklingsarbeider sentrerer seg rundt utvikling av undervisningsmetodikk og rundt bruken av digitale læringsressurser i undervisningssammenheng. Hun er aktiv når det gjelder å videreutvikle gehørfaget gjennom produksjon av nytt læremateriale, deriblant multimedialt digitalt materiale.

 Hjemmeside: https://mariamedbytollefsen.com

Universitetslektor i hørelære. Studieprogramleder for bachelorstudiene i musikkutøving. Emneansvarlig hørelære.
Eivind-Valnes.jpg
Valnes, Eivind
Tangent / Piano