Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 år

Bærekraftig teknologi, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Er du interessert i å utvikle grønn teknologi og fornybar energi for å skape en mer bærekraftig verden? Studiet kan lære deg blant annet hvordan vann- og avløpsvannteknologi, ressursforvaltning, design og drift av miljøteknologi kan gjøres mer bærekraftig. Dette er et raskt voksende område som gir deg mange nye og spennende jobbmuligheter.

Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre.

Spørsmål om studiet

Marit Gabrielsen.jpg
Marith Gabrielsen

Studiekonsulent


Jinmei Lu

Professor


Informasjon om studiestart

Det grønne skiftet vil kreve mye av morgendagens ingeniører. I studiet vil du lære om hvordan du kan skape bærekraftig teknologi. Du får jobbe med aktuelle problemstillinger som kan bidra til miljøvennlig og samfunnsnyttige produkter og løsninger.

Nye materialer og verktøy vil være viktig for å kunne gjøre ingeniørbransjen mer bærekraftig. Utbygging av ny fornybar energi vil kreve kunnskap om hvilken påvirkning dette har på miljøet. Både valg av materialer, produksjon og transport vil være avgjørende. På dette studiet lærer du om levetiden til ny teknologi og risiko forbundet med dette.

Sikker, bærekraftig og miljøvennlig drift i industri er sentrale tema i studiet. Du kan være med på å utvikle miljøvennlige løsninger i bygg, fornybar energi, og avfallsbehandling og vannbehandling.

Studiet skal hjelpe deg til å knytte teori til praksis. Du får lære om hvordan du kan tenke nytt innen kjente problemer, som igjen kan føre til innovasjon og entreprenørskap. Du får delta i prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter for å løse aktuelle problemstillinger. Du får også innsikt i samspillet mellom teknologi, miljø, mennesker og samfunn.

Studiet belyser hvordan vi kan gjøre ingeniørbransjen mer bærekraftig og miljøvennlig.

Du vil få tverrfaglig kunnskap om miljøproblemer skapt av eksisterende teknologi og praksis. Du lærer også om hvordan teknologi og industriproduksjon kan designes og driftes mer bærekraftig og miljøvennlig. Du vil også få kunnskap om ulike typer fornybar energi som kan erstatte fossil energi.

Du vil lære om verktøy, metoder og simuleringsprogramvare for:

  • risikovurdering og risikostyring
  • miljøovervåkning og kontroll
  • miljøforvaltning og miljøkonsekvensvurdering
  • livsløpsanalyser
  • pålitelighetsanalyse
  • Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet (KHMS) er et annet felt som belyses i studiet.

Miljø, bærekraft og effektiv styring er viktig på flere samfunnsområder, eks. vannforsyning, matproduksjon, bygg, sanering og avfallshåndtering. Også energi, transport, industri og utvinning av naturressurser er aktuelle områder.

Tidligere studenter ved UiT med liknende utdanning har fått jobb som vann- og avløpsingeniør eller innen transportsektoren i firmaer som f.eks. Statens Vegvesen. Andre jobber med bærekraft innen f.eks. Equinor og Aker ASA og som prosjektledere i Consto og Econor.

Stillinger i energiselskap og miljøovervåkning er aktuelle. Jobber som systemdesigner, installatør, miljøingeniør og HMS-konsulent er relevant.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og Matematikk R2 og Fysikk 1

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Mangler du generell studiekompetanse og/eller matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

For ingeniør- og sivilingeniørstudier finnes det flere alternative opptaksveier for å kvalifisere til opptak. Les mer om de ulike opptaksveiene, (forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester) og finn opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. I prosjektarbeid og i bacheloroppgaven gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Master in Techonology and safety in the high north ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Om du ønsker å ta deler av studiet i utlandet tilbys det relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling. Det er lagt til rette for utenlandsopphold i det siste studieåret, og det finnes gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land (f.eks. Italia, Sverige og Danmark), USA og Canada. Vi gjør oppmerksom på at interesserte studenter bør starte planlegging av utveksling i god tid, samt kontakte studiekonsulent og studieleder på instituttet. For mer info, se her.

Faglig relevante utvekslingsavtaler som anbefales er Luleå University of Technology og Memorial University of Newfoundland.

Det er også mulig å gjennomføre et studieopphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) på høsten tredje studieår. UNIS tilbyr flere relevante fag.

Andre studier du kanskje vil like

Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor
Samfunnssikkerhet og miljø - bachelor ( Tromsø )

Lær om beredskap og hvordan samfunnet kan forebygge ulykker og håndtere kriser. Studer samfunnsikker...

Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master
Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Hvordan blir fremtidens klima? Studiet lærer deg om hvordan vi kan observere klimaendringene og hva ...