Ingeniør

Som ingeniør jobber du med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknikker innen arbeidsfeltet ditt.

Ingeniører er problemløsere og oppfinnere som utvikler og designer løsninger for en bedre verden.

Ingeniører utforsker hvordan ting fungerer og bruker sin kunnskap til å lage nyttige produkter og innovative teknologiske løsninger. Som ingeniør kan du bidra til å nå verdens mål om klimavennlige og bærekraftige løsninger.

Ingeniører er involvert i utviklingen av mange av tingene vi omgir oss med, for eksempel bygninger, fly, datamaskiner, matvarer, vaksiner og avansert utstyr til sykehus og industri. I tillegg er ingeniører med på utviklingen av automasjon og robotikk, kunstig intelligens og informasjonsteknologi.

Ingeniører jobber innenfor en rekke sektorer, som for eksempel olje- og gass, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk, energi og miljø eller datateknologi

Mange ingeniører tilbyr også rådgivningstjenester til både privat og offentlig sektor.

Du kan bli ingeniør innen mange ulike fagområder, for eksempel:

Hvor kan jeg jobbe?

Ingeniører jobber både i offentlig og i privat næringsliv, både i små og store bedrifter. Ingeniører kan jobbe med bygg og anlegg, energi, elektro, informatikk, data, miljøteknikk, luftfart og romfart, kjemisk prosessindustri, maskinteknikk, mat og helseteknologi og materialteknologi. De kan også arbeide innen forskning, utvikling og i konsulentbransjen.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.