Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2012

Sikkerhet og miljø, ingeniør - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - sikkerhet og miljø.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 002

Beskrivelse av studiet

Ingeniørstudiet i sikkerhet og miljø tar for seg miljø- og sikkerhetsmessige utfordringer, bl.a. knyttet til komplekse produksjonsystemer, transport i form av skipstrafikk, og droneaktivitet, samt kritisk infrastruktur og annen industriell aktivitet. Aktiviteter innen olje- og gass sektoren diskuteres. Sentralt i studiet er sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring, HMS, teknologi i kaldt klima og fysikken bak uønskede hendelser. Målet er at kandidaten tilegner seg kunnskap om hvorfor et system vil svikte, hvilke konsekvenser en svikt vil ha, og hvordan et system burde bli designet og håndtert for å unngå uønskede hendelser.

UiTs rolle som formidler av kompetanse for det regionale næringsliv har vært et av kriteriene for innholdet i studiet. Det legges derfor stor vekt på operasjoner i nordområdene. I tillegg til dette gis studenter mulighet til å ta inntil 30 studiepoeng innen andre relaterte fagretninger. Eksempelvis emner knyttet til bygg og anlegg, informatikk, geologi m.m.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
Valgemne
Valgemne
Valgemne
6. sem

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for ingeniørutdanning. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, skal utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Utveksling

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator ved instituttet, for å få best mulig tilrettelegging.

Anbefalte universiteter for sikkerhet og miljø studenter er blant andre Politecnico di Milano, Italia og University of Tasmania, Australia.

Studentene har anledning til å ta fordypningen Arctic Environmental Technology (AT-207 og AT-209) i 5. semester eller Arctic Engineering (AT-205 og AT-208) i 6. semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Studiet gir kandidaten muligheten til besøk hos Norges brannskole, der man får innføring i en brannmanns hverdag, med praksis i slokking, røykdykking, skadestedsledelse m.m.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i sikkerhet og miljø gir allsidige yrkesmuligheter innenfor et bredt område av virksomheter. Du vil ha kvalifikasjoner til å jobbe med teknisk sikkerhet, kvalitetssikring, HMS, brannsikkerhet m.m. Dette inkluderer teknisk forståelse og ferdigheter som er høyt verdsatt av industri, privat næringsliv og offentlig sektor.

Ferdigutdannede får jobb i forskjellige sektorer, alt fra olje- og gass, bygg og anlegg, offentlig forvaltning, fornybar energi m.m. Her arbeider de med alt fra utvikling av nye tekniske løsninger, prosjektledelse, og tilsyn med ulike typer industrielle anlegg inkludert modifikasjoner, vedlikehold og drift.

Kandidaten vil tilegne seg kompetanse for å jobbe i et stort og internasjonalt selskap, for en mindre bedrift i hjembyen din, i tillegg til å kunne starte opp en egen bedrift der man kan ta for seg HMS og kvalitetssikringsproblemer.

En bachelorgrad innen sikkerhet og miljø gir også mulighet til videre studier, som f.eks. masterstudiet Technology and Safety in the High North ved UiT.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Master in Techonology and safety in the high north ved UiT Norges Arktiske Universitet.