Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2012

Sikkerhet og miljø, ingeniør - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - sikkerhet og miljø.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 002

Beskrivelse av studiet

Ingeniørstudiet i Sikkerhet og miljø tar for seg sikkerhets- og miljømessige utfordringer, bl.a. knyttet til skipsfart og olje- og gassutvikling i nordområdene. Sentralt i studiet er klima og miljø i nordområdene, sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring, HMS og teknologi i kaldt klima.

UiTs rolle som formidler av kompetanse for det regionale og lokale næringsliv har vært et av kriteriene for innholdet i studiet. Det legges også stor vekt på operasjoner i nordområdene.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.sem
2. sem
3. sem
4. sem
(anbefalt valgemne)
5. sem
(anbefalt valgemne)
valgemne
6. sem

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Undervisningsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå målene for ingeniørutdanning. Dette innebærer at studentene i tillegg til faglig utvikling, skal utvikle evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studentene skal også utvikle evne til å se teknologien i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. Undervisningen foregår på norsk og engelsk.

Utveksling

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ha utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator ved Instituttet. 

Studentene har anledning til å ta fordypningen Arctic Environmental Technology (AT-207 og AT-209) i 5. semester eller Arctic Engineering (AT-205 og AT-208) i 6. semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Gjennomføringen av hovedprosjekt må avklares særskilt med studieleder.


Jobbmuligheter

Er du interessert i utfordringer som ligger i grenseland mellom menneske og teknologi? Synes du miljøspørsmål, HMS, risiko og sikkerhet høres spennende ut? Da er ingeniør i sikkerhet og miljø utdanningen for deg. Ønsker du en generell teknisk utdanning som gir deg en brei og teknologisk forankret kompetanse som er ettertraktet i industri, næringsliv og offentlig forvaltning? Med ingeniørstudiet i Sikkerhet og miljø er det gode utsikter til en spennende yrkeskarriere. Du vil ha kvalifikasjoner til å jobbe med teknisk sikkerhet, HMS, kvalitetssikring m.m.

Videre studier

Studiet gir grunnlag for opptak til sivilingeniør- og masterstudier, bl.a. til masterstudiet i Master in Techonology and safety in the high north ved UiT Norges Arktiske Universitet.