Ingeniør i energi og miljø i bygg

Ingeniører i energi- og miljø i bygg jobber med å lage gode løsninger innen energi og miljø i nye og gamle bygninger.

Energibruk og miljø er sentralt i planleggingen av nybygg og renovering av eksisterende bygninger.

Bygg, og byggenæringen forbruker mye energi og produserer mye utslipp av CO₂. I tillegg produserer næringen en god del avfall. Det må man ta hensyn til når en ny bygning planlegges, eller en gammel bygning renoveres.

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, er det ditt ansvar å sikre at bygningen får et godt inneklima som forbruker lite energi, bruker miljøvennlig energiløsninger og materialer, og i tillegg er økonomisk lønnsom.

Vanlige arbeidsoppgaver for ingeniører i energi og miljø i bygg:

  • prosjektere (planlegging og beregning av et byggeprosjekt) inneklima og energiløsning i bygg
  • beregne kostnader for driften av bygg
  • sikre godt inneklima
  • drifte og vedlikeholde ventilasjonsanlegg, solavskjerming og varme- og kjølesystemer
  • sikre at bygget har energiløsninger som er innenfor myndighetenes krav og forskrifter
  • gi råd om miljøkrav

Ingeniører innen miljø og energi i bygg jobber ofte tett med byggingeniører og elektroingeniører.

Hvor kan jeg jobbe?

Som ingeniør i energi og miljø i bygg, kan du jobbe i små og store ingeniørselskaper, i entreprenørfirmaer, hos byggetekniske rådgivere og hos utstyrsprodusenter. Du kan også få jobb i stat og kommune, jobbe som ingeniørkonsulent eller drive med salg og markedsføring. Noen ingeniører i energi og miljø i bygg starter egen virksomhet. Andre jobber som forskere og underviser i faget.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.