Internasjonalt seminar

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø.

Hovedtema er nord-/sørproblematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred.

Internasjonalt Seminar er et samarbeidstiltak for alle organisasjoner og institusjoner i Tromsø med interesse for disse temaene.

Internasjonalt Seminar henter foredragsholdere på nasjonalt og internasjonalt toppnivå til Tromsø sammen med lokale krefter.

Ny logo, januar 2019. Den er laget av Liv Ragnhild Kjellman.

Internasjonalt Seminar arrangeres normalt hos Tromsø bibilotek og byarkiv, torsdager kl 20-22 i månedene februar-april og september-november.

Internasjonalt Seminar støttes av NORAD.

Ta kontakt om du/din organisasjon har en ide for et Internasjonalt Seminar eller ønsker å på eposter om arrangement.

Internasjonalt Seminar koordineres av FN-sambandet Nord og Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) ved UiT (tidl. SEMUT).

Internasjonalt Seminar startet i studentmiljøet i Tromsø 1993.

Siste nytt fra internasjonalt seminar

 


Ansvarlig for prosjektet: Håkon Fottland


Abonnér på nytt fra Internasjonalt seminar!


Kontakt
Epost: intsem@fn.no

Postadresse
FN-sambandet Nord
Postboks 64, 9251 Tromsø

Internett
uit.no/intsem

Andre nettkanaler
* Facebook (pålogging)
* DetSkjer - iTromsø
* Hva skjer - Nordlys
* Wikipedia

IntSem på