Internasjonalt seminar

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø.

Hovedtema er nord-/sørproblematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred.

Internasjonalt Seminar er et samarbeidstiltak for alle organisasjoner og institusjoner i Tromsø med interesse for disse temaene.

Internasjonalt Seminar henter foredragsholdere på nasjonalt og internasjonalt toppnivå til Tromsø sammen med lokale krefter.

Ny IntSem-logo i januar 2019, laget av Liv Ragnhild Kjellman.

Internasjonalt Seminar arrangeres normalt hos Tromsø bibilotek og byarkiv, torsdager kl 20-22 i månedene februar-april og september-november.

Internasjonalt Seminar støttes av NORAD.

Ta kontakt om du/din organisasjon har en ide for et Internasjonalt Seminar eller ønsker å på eposter om arrangement.

Internasjonalt Seminar koordineres av FN-sambandet Nord og Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU) ved UiT (tidl. SEMUT).

Internasjonalt Seminar startet i studentmiljøet i Tromsø 1993.

Siste nytt fra internasjonalt seminar

 


Ansvarlig for prosjektet: Håkon Fottland


Abonnér på nytt fra Internasjonalt seminar!


Kontakt
Epost: intsem@fn.no

Postadresse
FN-sambandet Nord
Postboks 64, 9251 Tromsø

Internett
uit.no/intsem

Andre nettkanaler
* Facebook (pålogging)
* DetSkjer - iTromsø
* Hva skjer - Nordlys
* Wikipedia

IntSem på