Internasjonalt seminar

Internasjonalt seminar

 

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, med nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema. Internasjonalt Seminar er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritets- organisasjoner og studentorganisasjoner.

Internasjonalt Seminar arrangeres 25-30 åpne møter torsdager kl 19-21 i månedene februar-april og september-november. Seminarene arrangeres på Tromsø bibilotek og byarkiv.

Internasjonalt Seminar er et samarbeidstiltak for alle organisasjoner og institusjoner i Tromsø med interesse for disse temaene. Internasjonalt Seminar henter foredragsholdere på nasjonalt og internasjonalt toppnivå til Tromsø sammen med lokale krefter

Internasjonalt Seminar koordineres av FN-sambandet Nord og Seksjon for internasjonalt samarbeid (SIS) ved UiT (tidl. SEMUT). Internasjonalt Seminar støttes av Tromsø kommune.

Neste Internasjonalt seminar/Tavla

Tidligere: Nyheter (fram til 13.10.2020) - Arrangement/Tavla

 Abonnér på invitasjoner til Internasjonalt seminar!

 

Kontakt
Epost: intsem@fn.no

Postadresse
FN-sambandet Nord
Postboks 64, 9251 Tromsø

Internett
uit.no/intsem

Andre nettkanaler
FacebookAnsvarlig for siden: Fottland, Håkon
Sist oppdatert: 15.11.2022 09:38