Arctic blue polygon pattern
Servicetorget i Alta Servicetorget i Harstad Servicetorget i Narvik UiT infosenter (Tromsø) Infotorget ved Det helsevitskapelege fakultet (Tromsø)

Servicetorget i Alta


Servicetorget ligg i Glassgata ved hovudinngangen. Vi har ei rekke tenester som både studentar og tilsette har nytte av. Som ny student er det her du får utskrive studentbevis/nøkkelkort/parkeringskort. Her får du òg informasjonen og rettleiinga du treng for å komma i gang med studiane.

Dersom vi ikkje kan hjelpa, veit vi kven som kan!

Opningstider:
08.00-15.30 kvardagar (sommartid 08.00–14.45 frå 15. mai til 15. september)

Kontakt:
Telefon: 78 45 06 00
E-post: servicetorget.alta@uit.no

Tenester
 • Student-/nøkkelkort
 • Parkeringskort
 • Lyd- og bildetenester - vi vil vera behjelpelig med å kopla opp og sørga for at du får starta din lyd- og bilde-samtale med dei du måtte ønska. Husk å booka videokonferanserommet tidleg slik at du er sikker på at ingen andre brukar det når du treng det.
 • Trykkeri - les meir om trykkeriet
 • Karakterutskrifter og stadfestingar 
 • Utlån av diktafonar mm.
 • Bokskap
 • Mista og funne

Servicetorget i Harstad


Telefon: 77 05 81 46
E-post: servicetorg-harstad@hjelp.uit.no


Servicetorget i Narvik


Servicetorget ved hovudinngangen tar imot beskjedar, utskriv stadfestingar og karakterutskrifter, og hjelpar deg dessutan med å komma i kontakt med “rette vedkomande” ved UiT i Narvik viss du har spørsmål eller problem.


UiT infosenter (Tromsø)


Opningstid
Måndag–fredag 10.00–15.00

Kontakt
Stad: Kultur- og samfunnsfagbiblioteket i Breivika i Tromsø
Telefon: 77 64 40 00 (open måndag–fredag kl. 09.00–15.00 / Lunsj mellom 11:30 - 12:00)
E-post: studieinfo@hjelp.uit.no


Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester

Infosenteret tilbyr følgjande tenester:

Du finn svar på dei fleste spørsmål om opptak på uit.no/opptak

Du finn svar på dei fleste spørsmål om semesterregistrering m.m. på uit.no/blistudent

 

Om karakterutskrifter og vitnemål

Hos UiT infosenter vil du kunna henta ut karakterutskrift med resultata dine frå UiT. Vi kan ikkje skriva ut vitnemål til deg.

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Unntaket er bachelorgrad i fritt samansette fag, som du må søka om. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.

Infotorget ved Det helsevitskapelege fakultet (Tromsø)


Opningstider:
Måndag–fredag 09.00–13.00 inntil vidare.

Kontakt:
MH-vest plan 8
Tlf.: 776 44610
E-post: info.helsefak@hjelp.uit.no

Kontakt- og bestillingsskjemaer

Postadresse:
Infotorget
Seksjon for forsking, utdanning og formidling Helsefak
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 6050, Langnes
9037 Tromsø

Varemottak:
UiT Noregs arktiske universitet,
Det helsevitenskapelige fakultet,
Varemottak MH- aust, plan 6,
Sykehusveien 44,
9019 Tromsø

Tjenester Andre henvendelser
 • Publisering på infoskjermar (Infotorget har det redaksjonelle ansvaret for infoskjermar tilhøyrande Det helsevitskapelege fakultet).
 • Publisering på Tavla for tilsette og studentar ved fakultetet
 • Rett kopi på norsk og engelsk
 • Innlevering av legefråsegn i samband med eksamen, politiattest, MRSA-skjema, reiserekning med meir
Hittegods

På plan 6 i Lysgården står det ei tralle der klede, vottar, skjerf og andre plagg blir lagt og kan bli funne.

Alle verdisaker må leverast/blir henta på Infotorget på nivå 8

Tilsette