Arctic blue polygon pattern
Servicetorget i Alta Servicetorget i Harstad Servicetorget i Narvik UiT infosenter (Tromsø) Infotorget ved Helsefak (Tromsø) Informasjonen ved Det juridiske fakultet (Tromsø)

Servicetorget i Alta


Servicetorget ligg i Glassgata ved hovudinngangen. Vi har ei rekke tenester som både studentar og tilsette har nytte av. Som ny student er det her du får utskrive studentbevis/nøkkelkort/parkeringskort. Her får du òg informasjonen og rettleiinga du treng for å komma i gang med studiane.

Dersom vi ikkje kan hjelpa, veit vi kven som kan!

Opningstider
08.00–15.30 kvardagar (sommartid 08.00–14.45 frå 15. mai til 14. september)

Kontakt
Telefon: +47 78 45 06 00
E-post: servicetorget.alta@uit.no

Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester
 • Student-/nøkkelkort
 • Parkeringskort
 • Lyd- og bildetenester - vi vil vera behjelpelig med å kopla opp og sørga for at du får starta din lyd- og bilde-samtale med dei du måtte ønska. Husk å booka videokonferanserommet tidleg slik at du er sikker på at ingen andre brukar det når du treng det.
 • Trykkeri - les meir om trykkeriet
 • Karakterutskrifter og stadfestingar 
 • Utlån av diktafonar mm.
 • Bokskap
 • Mista og funne

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:


Servicetorget i Harstad


Bilde av sørvistorget i Harstad

Servicetorget tar imot beskjedar, utskriv stadfestingar og karakterutskrifter, og hjelpar deg dessutan med å komma i kontakt med "rette vedkomande" ved UiT i Harstad viss du har spørsmål eller problem.

Opningstider
08.00–15.45 måndag–torsdag, 08.00–15.00 fredag (sommartid 08.00–15.00 frå 15. mai til 14. september)

Kontakt
Telefon: +47 77 05 81 46
E-post: servicetorg-harstad@hjelp.uit.no

Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester

Vi tilbyr følgjande tenester:

Dersom vi ikkje kan hjelpa, veit vi kven som kan!

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Om karakterutskrifter og vitnemål

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.


Servicetorget i Narvik


Servicetorget ligg til høgre ved hovudinngangen og tar imot beskjedar, utskriv stadfestingar og karakterutskrifter, og hjelpar deg dessutan med å komma i kontakt med "rette vedkomande" ved UiT i Narvik viss du har spørsmål eller problem.

Opningstider
08.00–15.30 kvardagar (sommartid 08.00–14.45 frå 15. mai til 14. september)

Kontakt
Telefon: +47 76 96 60 10
E-post: servicetorg-narvik@uit.no

Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester

Vi tilbyr følgjande tenester:

Dersom vi ikkje kan hjelpa, veit vi kven som kan!

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Om karakterutskrifter og vitnemål

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.


UiT infosenter (Tromsø)


Opningstider skranke
Måndag–fredag 10.00–15.00

Kontakt
Stad: Kultur- og samfunnsfagbiblioteket i Breivika i Tromsø
Telefon: +47 77 64 40 00 (open måndag–fredag kl. 09.00–15.00, lunsj mellom 11.30–12.00)
E-post: studieinfo@hjelp.uit.no

Studietjenester (sjølvbeteningsportal)

Tenester

Infosenteret tilbyr følgjande tenester:

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Om karakterutskrifter og vitnemål

Hos UiT infosenter vil du kunna henta ut karakterutskrift med resultata dine frå UiT. Vi kan ikkje skriva ut vitnemål til deg.

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Unntaket er bachelorgrad i fritt samansette fag, som du må søka om. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.

Infotorget ved Helsefak (Tromsø)


Opningstider i skranken
Måndag–fredag 10.00–13.00 (stengt for lunsj 11.30-12.00)

Opningstider sommar 2023:

Skranken er open til og med fredag 16. juni, og frå og med måndag 14. august.
Me kan kontaktast pr.e- post og telefon til og med fredag 14.juli og frå og med måndag 07. august.

Kontakt

MH-vest plan 8
Tlf.: +47 77 64 46 10
E-post: info.helsefak@hjelp.uit.no

Her finn du vår sjølvbeteningsportal, og bestillingsskjema

Tenester

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Andre henvendelser

Om karakterutskrifter og vitnemål
Hos Infotorget vil du kunna henta ut karakterutskrift med resultata dine frå UiT. Vi kan ikkje skriva ut vitnemål til deg.
Vitnemål blir digitalt etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Unntaket er bachelorgrad i fritt samansette fag, som du må søka om. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.

Hittegods

På plan 6 i Lysgården står det ei tralle der klede, vottar, skjerf og andre plagg blir lagt og kan bli funne.
Verdisaker funne på MH-byggane kan leveras til Infotorget på MH-vest, plan 8.

Verdisaker vil bli gitt til polititets hittegodtjeneste kvart semester.

Tilsette

Informasjonen ved Det juridiske fakultet (Tromsø)


Informasjonen Jurfak

Opningstider
08.00–14.00 kvardagar

Kontakt
Teorifagbygget hus 4, plan 3
Telefon: +47 77 64 41 97
E-post:  informasjonen-jurfak@hjelp.uit.no

Tenester

Vi tilbyr følgjande tenester:

 • Bekreftelse på studierett og permisjon
 • Utlevering av nøklar til masterkontor
 • Utlån av gjestekort (for tilsette)
 • Kontaktpersonar i studieadministrasjonen
 • Generell informasjon 
 • Hittegods

Du finn svar på dei fleste spørsmål om:

Om karakterutskrifter og vitnemål

Vitnemål
Vitnemål blir utskrive automatisk etter at du har fullført utdanninga og treng derfor ikkje bestillast. Informasjon om vitnemål finn du her.

Karakterutskrift
Viss du skal dela resultata dine digitalt, kan du nytta Vitnemålsportalen. Her kan du òg lasta dei ned. Du kan òg lasta ned eller bestilla karakterutskrift via Studentweb. Meir informasjon om karakterutskrift finn du her.

Tilsette
 • Malin Elise Rasmussen Hansen
 • Birgitte Greve-Isdahl Mohn
 • Marie Victoria Gaupholm
 • Amanda Jørgensen