Arctic blue polygon pattern

Fokusgrupper - Forskningsstrategisk utvalg

 

Forskningsstrategisk utvalg benytter Fokusgrupper til å utrede særskilte tema. Nedenfor er informasjon om tema, sammensetning og rapporter.

 

UiT Talent

Fokusgruppe 1 - Yngre talenter, grunnforskning og internasjonal mobilitet

Fokusgruppe 2 - Toppforskning, store samfunnsutfordringer og internasjonalt samarbeid

Fokusgruppe 3 - Breddesatsing

Fokusgruppe 3 - Forskningsinfrastruktur

Fokusgruppe 3 - Innovasjon

Øvrige rapporter

Fokusgruppe for publiseringspolicy
Opprettet: 14. oktober 2016 (sak 36-16)
Leder: Stein Høydalsvik
Medlemmer: Torbjørn Alm, Jacques Godfroid, Ingvild Jakobsen, Jan Rosenvinge
Sekretær: Randi Østhus
 

Mandat
Opprettet: 14. oktober 2016 (sak 36-16)

Leder: Marie-Theres Federhofer
Medlemmer:
Sameline Grimsgaard, Raymond Kristiansen,
Line Melbøe, Anna Wirsing (Todos)
Sekretær: Håkon Fottland

Fokusgruppens rapport (01.06.2017)

 

 

Rapporter

UiT-dokumenter/saker

 

Nyhetsoppslag og innlegg

Fokusgruppe for innovasjon og entreprenørskap i utdanning
Opprettet: 14. oktober 2016 (sak 36-16)
Leder: Edel Storelvmo
Medlemmer: Synnøve Andersen, Geir Davidsen, Fred Godtliebsen, Geir Loren, Turid Moldenæs, Aurora Skagen (student), Monica Sundset
Sekretær: Marit M. Dahle og Sølvi B. Anderssen
Opprettet: 24. juni 2015 (sak 35-15)  - Avsluttet: 16.12.2015 (sak 36-16)
Leder: Fred Godtliebsen
Medlemmer: Tore Neset, HSL; Stein Høydalsvik, UB; Synnøve Thomassen, FinnFak; Marit Anne Hauan, TMU. Sekretær: Steinar Martin Paulsen, AFU

 
Rapport: Fokusgruppe for gjennomføring av ph.d.
Opprettet: 24. juni 2015 (sak 36-16) - Avsluttet: 18.05.2016 (sak 18-16)
Leder: Turid Moldenæs
Medlemmer: Fred Gotliebsen, prodekan forskning NT-fak
Jan Rosenvinge, prodekan forskerutdanning Helsefak

Erlend Dancke Sandorf, stipendiat BFE-fak

Sekretær: Sølvi B. Anderssen

 
Rapport: Fokusgruppe forskningsgrupper
Veileder for forskningsgrupper
Opprettet: 24. juni 2015 (sak 36-16) - Avsluttet: 29.01.2016 (sak 1-16)
Leder: Sameline Grimsgaard
Medlemmer: Marie-Theres Federhofer, Prodekan forskning, HSL-

fak

Geir Davidsen, Prodekan, KUNSTFAK

Stig Harald Solheim, Prodekan forskning, JURFAK

Sekretær: Ann Karin Tobiassen, seniorrådgiver, POA (sekretær)
 Ansvarlig for siden: Håkon Fottland
Sist oppdatert: 23.12.2022 11:26