Arctic blue polygon pattern

Forskningsdata ved UiT

God forvaltning og deling av forskningsdata er et sentralt prinsipp for UiT Norges arktiske universitet. Prinsippet er forankret i verdien av å øke gjennomsiktighet og kvalitet i forskingen, og i samfunnsoppdraget vårt som breddeuniversitet i nord.

Forvaltning av forskningsdata ved UiT har vært et viktig fokusområde siden 2015. Tjenesten er driftet i samarbeid mellom Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU), Avdeling for IT (ITA) og Universitetsbiblioteket (UB). 

Innføring i forskningsdata

Retningslinjer

Åpne data

FAIR data

Forskningsetikk og personvern

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag