Arctic blue polygon pattern

Planlegging

God forvaltning og dokumentering av forskningsdata vil være mest mulig effektiv om datahåndteringen er nøye planlagt fra starten av forskningsprosjektet.

En essensiell del av planleggingen vil innebære å utforme en datahåndteringsplan som dekker alle aspekter ved datahåndteringen. En god datahåndteringsplan vil hjelpe deg å organisere arbeidsflyten og kan spare tid og kostnader på senere tidspunkt.

Forskningsdatahåndtering kan være ressurskrevende og det er derfor viktig at man synliggjør denne utgiften i prosjektsøknader. Sørg for å identifisere alle kostnadene knyttet til innsamling, behandling og lagring av data, slik at realistiske estimater kan inkluderes i søknader. 

Gjenbruk av forskningsdata

Hvordan søker du etter data, og hvordan skal du sitere data?

Datahåndteringsplaner

Hvorfor er en datahåndteringsplan nyttig, og hvilken mal kan du bruke?

Avtaleverk og lisenser

Om eierskap til dataene, valg av lisenser, og eksterne samarbeidspartnere

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag