Arctic blue polygon pattern

Opplæring

Universitetsbiblioteket tilbyr ei rekkje ulike kurs i handtering av forskingsdata. Les meir om dei på site.uit.no/rdm-training

Alle kurs blir gjevne både på norsk og engelsk.

Ei oversikt over komande kurs finn du på denne sida under "Arrangementer".

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag