Avdeling for IT


Avdeling for IT ved UiT skal være en digital drivkraft for kunnskap ved å gjøre studenter og ansatte gode til å utnytte digitale verktøy i utdanning, forskning og formidling. 

Gjennom å øke ITAs og UiTs endringshastighet på digitale løsninger og nye behov, og gjennom delings- og samhandlingskultur, vil ITA levere helhetlige, sammenhengende og effektive løsninger for å nå målet.

Digitalt læringsmiljø

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Digital arbeidshverdag

Dokumentasjonsforvaltning

Informasjonssikkerhet og personvern

IT-brukerstøtte

Ansatte ved Avdeling for IT:

[Loading...]


Arrangementer


Oppstartskurs IT og UB tjenester

15. august     14:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc4ZGRjOGItOTA1ZC00OGI3LWE3OWYtYTE2ZDM1ODY4OTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

Oppstartskurs IT og UB tjenester

17. august     10:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTBiMWM0ZDEtOTM1OS00M2ZhLThhZTgtNGNlYzBhNWE3MDU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

Oppstartskurs IT og UB tjenester

22. august     09:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDlkYmEzZmEtYzZiYS00ZDcxLTg2MjMtMjUxYzNhYzBkYTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

Oppstartskurs IT og UB tjenester

23. august     18:00     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDE3Nzk0OGUtZWE1Yy00Y2JiLWIxYjEtZWEwYmY1YjBmZWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

Oppstartskurs IT og UB tjenester

24. august     14:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI0NDVlMjAtNjdiMS00ZmFmLWFiYjItNzE0MzFhN2VhY2Fk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt