Avdeling for IT


Avdeling for IT ved UiT skal være en digital drivkraft for kunnskap ved å gjøre studenter og ansatte gode til å utnytte digitale verktøy i utdanning, forskning og formidling. 

Gjennom å øke ITAs og UiTs endringshastighet på digitale løsninger og nye behov, og gjennom delings- og samhandlingskultur, vil ITA levere helhetlige, sammenhengende og effektive løsninger for å nå målet.

UiT har flere digitale partnere som jobber i skjæringspunktet mellom IT-avdelingen og fagmiljøene, se mer informasjon her.

Digitalt læringsmiljø

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Digital arbeidshverdag

Dokumentasjonsforvaltning

Informasjonssikkerhet og personvern

IT-brukerstøtte

Ansatte ved Avdeling for IT:

[Loading...]


Arrangementer


Canvas dropin

6. desember     10:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZlYTNjZTMtYzA4Ni00MDhmLWJjYjUtMmI0ZjBmMTRmZjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

M365 Dropin

13. desember     10:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ4MzI4NzYtYzgwMS00MzJiLWI4NDctOTI1MmEzOGRlZTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

Canvas dropin

20. desember     10:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZlYTNjZTMtYzA4Ni00MDhmLWJjYjUtMmI0ZjBmMTRmZjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

HPC Office Hours: Instant support for National Research Infrastructure

2. oktober     10:00     Modulbygget, A210     Tromsø