Avdeling for IT


Avdeling for IT ved UiT skal være en digital drivkraft for kunnskap ved å gjøre studenter og ansatte gode til å utnytte digitale verktøy i utdanning, forskning og formidling. 

Gjennom å øke ITAs og UiTs endringshastighet på digitale løsninger og nye behov, og gjennom delings- og samhandlingskultur, vil ITA levere helhetlige, sammenhengende og effektive løsninger for å nå målet.

Digitalt læringsmiljø

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Digital arbeidsplass

Dokumentasjonsforvaltning

Informasjonssikkerhet og personvern

IT-brukerstøtte

Ansatte ved Avdeling for IT:

[Loading...]


Arrangementer


Webinar - ny dokumentflyt (godkjenning i ephorte 6)

3. desember     09:00     Teams     Digitalt    

Webinar Ny arkivere fra Outlook til ephorte 6

3. desember     10:00     Teams     Digitalt    

Learn OpenRefine: A power tool for cleaning messy spreadsheet data

18. januar     09:00     To be announced     Digitalt