Avdeling for IT


Avdeling for IT ved UiT skal være en digital drivkraft for kunnskap ved å gjøre studenter og ansatte gode til å utnytte digitale verktøy i utdanning, forskning og formidling. 

Gjennom å øke ITAs og UiTs endringshastighet på digitale løsninger og nye behov, og gjennom delings- og samhandlingskultur, vil ITA levere helhetlige, sammenhengende og effektive løsninger for å nå målet.

Digitalt læringsmiljø

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Digital arbeidsplass

Dokumentasjonsforvaltning

Informasjonssikkerhet og personvern

IT-brukerstøtte

Ansatte ved Avdeling for IT:

[Loading...]