Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • Fluorescence microscopy videos of mitochondria in H9c2 cardiomyoblasts. Les mer
  • Replication Data for: Multiple signal classification as a blind reconstruction approach for three-dimensional structured illumination microscopy. Les mer
  • Supporting Data for: A high-Arctic inner shelf–fjord system from the Last Glacial Maximum to the Present: Bessel Fjord and SW Dove Bugt, NE Greenland. Les mer
  • Replication Data for: 'Sedimentary deformation relating to episodic seepage in the last 1.2 million years: a multi-scale seismic study from the Vestnesa Ridge, eastern Fram Strait'. Les mer
  • Replication Data for: Spawning time in adult polar cod (Boreogadus saida) altered by crude oil exposure, independent of food availability. Les mer
UiT Open Research Data