Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data June 2022. Les mer
  • References to scholars and linguistic sources in the two editions of Sajnovics’ Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse (Hafniae, 1770; Tyrnaviae, 1771). Les mer
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data May 2022. Les mer
  • UiT_TILs - Replication Data for "A Pragmatic Machine Learning Approach to Quantify Tumor Infiltrating Lymphocytes in Whole Slide Images". Les mer
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data April 2022. Les mer
UiT Open Research Data