Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • Fluorescence microscopy videos of mitochondria and endosomes in H9c2 cardiomyoblasts. Les mer
  • Fluorescence microscopy videos of mitochondria in H9c2 cardiomyoblasts. Les mer
  • Replication Data for: The reindeer (Rangifer tarandus tarandus) circadian clock is rhythmic, entrainable and temperature compensated.. Les mer
  • Supplement for: Adaptive cell wall thickening in Enterococcus faecalis is associated with decreased vancomycin susceptibility. Les mer
  • Replication Data for: Greening conceals evergreening: can allelopathy undermine the resource base of a reindeer pastoralist system?. Les mer
UiT Open Research Data