Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om plannlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • Replication data for Autonomous methane seep site monitoring offshore Western Svalbard: Hourly to seasonal variability and associated oceanographic parameters. Les mer
  • Sales ledgers from Gumpert's bookshop in Gothenburg (1870–1900). Les mer
  • Replication Data for: Dataset of Consumer-Based Activity Trackers as a Tool for Physical Activity Monitoring in Epidemiological Studies During the COVID-19 Pandemic. Les mer
  • Fracture surfaces Bjørnøya 2016. Les mer
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data December 2021. Les mer
UiT Open Research Data