Arctic blue polygon pattern

Dataene vi samler inn eller genererer er av høy verdi, både for oss selv og for andre forskere. Gode rutiner for håndtering og arkivering av forskningsdata bidrar til at forskere lettere kan dra nytte av, og bygge videre på andres forskning, og bidrar således til å bygge kunnskap, fremme videre forskning og innovasjon.

Forskningsdataportalen UiT skal gi informasjon om planlegging, behandling, lagring, arkivering og deling av forskningsdata til studenter og ansatte ved UiT. Her finner du informasjon som angår alle fasene av forskningsdata-livssyklusen.

Har du spørsmål eller trenger hjelp, kan du gjerne ta kontakt med UiTs forskningsdata-støttegruppe: researchdata@hjelp.uit.no.

Kontakt oss
  • Nye datasett i UiT ORD
  • Supporting code and data for: Seasonality, density dependence and spatial population synchrony. Les mer
  • Replication Data for "Beyond the Oberbeck-Boussinesq and long wavelength approximation". Les mer
  • TGO Ramfjordmoen Ionosonde Data November 2022. Les mer
  • Supporting data for: Thermal acclimation of methanotrophs from the genus Methylobacter. Les mer
  • Religious donations to Bergen in Late Medieval Lübeck merchants' wills. Les mer
UiT Open Research Data