Arctic blue polygon pattern

Velkommen til UiTs innovasjonsnettside!

Her finner du alt av verktøy for deg som forsker, ansatt eller student på UiT med interesse for innovasjon.

UiT Norges arktiske universitets strategi, Eallju - Drivkraft i nord, gir retning for vår faglige virksomhet innen utdanning, forskning og innovasjon. Tiltaksplan for innovasjon konkretiserer strategien vår, og skal legge til rette for prioriteringer og aktiviteter som bidrar til at UiT oppfyller samfunnsoppdraget. Det er en målsetting at all offentlig finansiert forskning skal komme samfunnet til nytte, gjennom formidling, spredning av resultater og implementering av ny kunnskap.

StudENT 2023, lyses ut 2.januar, med søknadsfrist 28.februar.  Utlysning på Innovasjon Norge, og UiTs kontaktperson er Mette Ravn Midtgard.  Norinnova er rådgiver. 

INNOVASJONSFROKOST

Neste innovasjonsfrokost er 19.01.2023  og tematikken er 'UIT Talent innovasjon' - virkemidler i praksis   Innledere er SEFU. Oppdatering av programmet vil du finne på Tavla.  Digitalt arrangement. 

Forskningsprosjekter kan resulterere i oppfinnelser eller funn, som igjen kan være gjenstand for næringsmessig utnyttelse. I de tilfeller skal forskere  melde fra til arbeidsgiver, gjennom innlevering av en «DOFI» (Disclosure of Invention)

DIREKTELINK TIL DOFI-SKJEMA (meldeskjema for arbeidsresultater/idéer): PDF- DOC

  • Oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement (bare engelsk): DOC

DOFI sendes til dofi@uit.no

Handlingsplanen for innovasjon og entreprenørskap ble vedtatt av UITs universitetsstyre i mai 2020. Denne skal erstatttes av en ny tiltaksplan, under ferdigstilling. 

Sekretariat for implementeringen av tiltaksplanen er SEFU, faggruppe for forskning og innovasjon. Faggruppen ledes av Steinar M. Paulsen

Kontaktinformasjon: innovasjon@uit.no