Arctic blue polygon pattern

Velkommen til UiT Norges arktiske universitets nettside for "Innovasjon og entreprenørskap

Nettsiden har til hensikt å gi informasjon til ansatte og studenter om virkemidler, regelverk, aktuelle utlysninger og samt være en kilde til inspirasjon.  

Tiltaksplan for innovasjon og entreprenørskap er en revidert utgave av  den styregodkjente Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap av 2020. Sekretariat for implementeringen av tiltaksplanen er Seksjon for forskning og innovasjon (SEFI).

NY!   Start up stipend for studenter, del II, utlyses nå.  Mer info og søknadsskjema under pkt 2 Studenter, innovasjon og kommersialisering. 

DOFI
Kontakt oss