Arctic blue polygon pattern

Velkommen til UiTs innovasjonsnettside!

Her finner du alt av verktøy for deg som forsker, ansatt eller student på UiT med interesse for innovasjon.

UiT Norges arktiske universitets strategi, Drivkraft i nord, gir retning for vår faglige virksomhet innen utdanning, forskning og innovasjon. Handlingsplan for innovasjon konkretiserer strategien vår, og skal legge til rette for prioriteringer og aktiviteter som videreutvikler oss som et innovativt universitet. Et innovativt universitet kjennetegnes av entreprenørskap og kommersialisering av forskningsbasert kunnskap, og som forutsetter samfunnsengasjement, mangfold og demokrati.  

Handlingsplanen for innovasjon og entreprenørskap  ble vedtatt av UITs universitetsstyre i mai 2020.

Sekretariat for implementeringen av handlingsplanen er SEFU, faggruppe for forskning og innovasjon. Faggruppen ledes av Steinar M. Paulsen

Kontaktinformasjon: innovasjon@uit.no

En tverrfakultær adminstrativ ressursgruppe består av: 

  • Øyvind Edvardsen, Jurfak (leder)
  • Jørgen Ytreberg, UMAK
  • Hilde-Gunn Londal, HSL
  • Ståle Liljedal, Helsefak
  • Morten Sætran, BFE
  • Rolf H. Rensaa, IVT
  • Tore Guneriussen, NT-fak.

DIREKTELINK TIL DOFI-SKJEMA (meldeskjema for arbeidsresultater/idéer): PDF - DOC

DOFI sendes til dofi@uit.no

Denne siden vil informere om innovasjonssystemet ved UiT, og er under kontinuerlig oppdatering.