Arctic blue polygon pattern

Velkommen til UiTs nettside for "Innovasjon og entreprenørskap"

Nettsiden har til hensikt å gi informasjon til såvel ansatte som studenter om virkemidler, regelverk, aktuelle utlysninger og samt kilder til inspirasjon - hvor fokus er innovasjon bredt forstått og entreprenørskap. 

Det er utarbeidet og godkjent en Tiltaksplan innovasjon og entreprenørskap som konkretiserer denne, og som gir grunnlag for prioriteringer og aktiviteter. Sekretariat for implementeringen av tiltaksplanen er SEFU, faggruppe for forskning og innovasjon. Faggruppen ledes av Steinar M. Paulsen. Kontaktepost: innovasjon@uit.no

UiT samarbeider og kjøper tjenester av Norinnova, og Ungt entreprenørskap. 

Start UiT er studentenes egen organisasjon for innovasjon, ledelse og entreprenørskap.  

DOFI
Kontakt oss