Arctic blue polygon pattern

Velkommen til UiTs innovasjonsnettside!

Her finner du alt av verktøy for deg som forsker, ansatt eller student på UiT med interesse for innovasjon.

UiT Norges arktiske universitets strategi, Eallju - Drivkraft i nord, gir retning for vår faglige virksomhet innen utdanning, forskning og innovasjon. Tiltaksplan for innovasjon og entrepenørskap konkretiserer strategien vår, og skal legge til rette for prioriteringer og aktiviteter som bidrar til at UiT oppfyller samfunnsoppdraget. Det er en målsetting at all offentlig finansiert forskning skal komme samfunnet til nytte, gjennom formidling, spredning av resultater og implementering av ny kunnskap. 

Sekretariat for implementeringen av tiltaksplanen er SEFU, faggruppe for forskning og innovasjon. Faggruppen ledes av Steinar M. Paulsen. Kontaktinformasjon: innovasjon@uit.no

Forskningsprosjekter kan resulterere i oppfinnelser eller funn, som igjen kan være gjenstand for næringsmessig utnyttelse. I de tilfeller skal forskere  melde fra til arbeidsgiver, gjennom innlevering av en «DOFI» (Disclosure of Invention)

DIREKTELINK TIL DOFI-SKJEMA (meldeskjema for arbeidsresultater/idéer): PDF- DOC, Oppfinneravtale/Inventors Contribution Agreement (bare engelsk): DOC. DOFI sendes til dofi@uit.no

INNOVASJONSFROKOST

17 mars 2023  09.00 - 10.00  Academic spin-offs. Digital. English. served by Norinnova. 

What type of technologies should consider doing a spin off?

License deal with UiT and the startup, why and how?

Funding to start a company?

Nyheter 

15.02.2023  Forskningsrådet lyser ut Kvalifisering 2023 - kommersialsiering av offentlig finansiert forskning 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/kvalifisering/

NB - Innovasjonsfrokost i april om disse virkemidlene