Arctic blue polygon pattern

Arkivering og publisering

Det har blitt stadig vanligere at de som finansierer forskningsprosjekt, krever at forskningsdata fra disse prosjekta blir arkivert på en forsvarlig måte, og, om mulig, delt åpent. Og stadig flere tidsskrift krever eller anbefaler at grunnlagsdata for publikasjoner blir gjort tilgjengelige.

UiT slutter seg til målsetningene og føringene fra Forskingsrådet, EU og Kunnskapsdepartementet for forvaltning av forskningsdata – «Åpen som standard» og «Så åpen som mulig og så lukket som nødvendig».

"Forskeren skal gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig for videre bruk for alle relevante brukere, så fremt det ikke er juridiske, etiske, sikkerhetsmessige eller kommersielle grunner til ikke å gjøre det. Data skal arkiveres enten ved egen institusjon eller i andre egnede og pålitelige arkiver, slik at UiT er sikret fortsatt tilgang til bruk av dataene."- Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT.

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelige på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det vil som regel si ved publisering av forskningsartikkel/-bok eller ved prosjektslutt.

Arkivtjenester

Korleis velje høveleg arkiv

Seniordataprosjektet

Få hjelp med arkivering og publisering av data

Sist endret: 09.07.2023, endret av: Philipp Conzett
English flag