Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:

[Loading...]

Siste nyheter

CAS CAS utsetter utlysning for nye prosjekter

Senter for grunnforskning (CAS) har vedtatt å utsette utlysningen for prosjekter for det ak... Les nyhetssaken

Call for proposal: Program for samisk - Velferd kultur og samfunn

Midlene skal gå til prosjekter som vil bidra til forskningsbasert kunnskap for at den samis... Les nyhetssaken

Webinar: forsknings- og utdanningssamarbeid Norge - India

Nøkkelen til suksess i India, DIKU inviterer 28.10.2020


Arrangementer


Webinar: forsknings- og utdanningssamarbeid Norge - India

28. okt     09:30     Nettseminar     Digitalt    

ERC Proposal Reading Day at UiT

9. nov     09:00     Teorifagbygget H1, 1.425     Tromsø