Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:

[Loading...]

Siste nyheter

Call for proposals: Digital kultur, estetiske praksiser – i koronaens tid

Hvordan påvirker koronakrisen digital produksjon, formidling og bruk av kunst og kultur? Ku... Les nyhetssaken

Call for proposals: Nordic Trial Alliance Invites Proposals for Nordic COVID-19 Activities

Due to the ongoing COVID-19 pandemic in the Nordics and the rest of the world, there is a huge ne... Les nyhetssaken

Call for proposals: UiT Tematiske satsinger (FellesløftIV)

I lys av at Norges forskningsråd har utsatt søknadsfristen for forskerprosjekter til... Les nyhetssaken