Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnskontakt
  • Utdanningskvalitet

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:

[Loading...]


Arrangementer


Free to Think 2021 - statusrapport om akademisk frihet: lansering og tema-seminar

9. desember     14:00     zoom, registrering nødvendig     Digitalt    

Innovasjonsfrokost

27. januar     09:00     Zoom     Digitalt    

Innovasjonsfrokost

24. februar     09:00     Zoom     Digitalt    

Innovasjonsfrokost

31. mars     09:00     Zoom     Digitalt    

Innovasjonsfrokost

28. april     09:00     Zoom     Digitalt