Seksjon for forskning og utdanningskvalitet


Seksjonen har et overordnet ansvar for støttetjenester innen utdanningsstrategi, forskning og innovasjon, og bistår ledelsen og fakultetene i kontakt med sentrale aktører i Nord-Norge. SEFU skal gi tjenester av høy kvalitet overfor universitetsledelsen, fakultetene og faglig ansatte innen de områdene som seksjonen er ansvarlig for. Seksjonen har et viktig internt koordineringsansvar på tvers og langs i organisasjonen, og skal bidra til at universitet handler helhetlig utad.  

Seksjonen har tre faggrupper:

  • Forskning og innovasjon
  • Samfunnskontakt
  • Utdanningskvalitet

Fellestjeneste ekstern finansiering – her inngår ansatte fra flere nivå i organisasjonen og ledes og koordineres av SEFU

Seksjonsleder Pål Vegar Storeheier

Ansatte ved Seksjon for forskning og utdanningskvalitet:

[Loading...]


Arrangementer


Eksamensboost

9. oktober     16:15     Aud 2, Teorifagsbygg 1     Tromsø    

New date! ERC Proposal Reading Day at UiT

10. oktober     09:00     Naturfagsbygget 2.108 Vulkanen     Tromsø    

Invitasjon til workshop for idéutvikling, felles læring og innovasjon

19. oktober     09:00     ViA-senteret (Visualiseringssenteret)     Alta    

Innovasjonsfrokost; Samfunnsinnovasjoner – incentiver og eksempler

20. oktober     09:00     Teams     Digitalt