Julia har visst at hun skulle bli advokat siden 6. klasse

Julia er en spesielt dedikert rettsvitenskapsstudent og en forkjemper for studentlivet i nord. I Tromsø får hun både faglig og sosialt påfyll, og er med i styret til fire av fem linjeforeninger.

Julia Johnsen Halsebø

Fakta

Navn: Julia Johnsen Halsebø
Alder: 24
Fra: Vadsø og Harstad
Studerer: Rettsvitenskap i Tromsø

Hvorfor valgte du rettsvitenskap?

– Jeg valgte jus fordi jeg siden 6. klasse har hatt lyst til å bli advokat. Faren til en i klassen min var på besøk for å fortelle om jobben som advokat, og da satte han opp en fiktiv rettssak og fikk den tiltalte til å tilstå forbrytelsen. Det var veldig rått å se på og siden da har jeg villet bli advokat selv. Da jeg søkte meg inn på rettsvitenskap hadde jeg også nettopp binga Suits og var veldig inspirert. Juridisk arbeid engasjerer meg og jeg er opptatt av rettssikkerhet. Selve studiet går mye ut på gjennomgang av forskjellige lover og bestemmelser og hvordan de skal anvendes.

Hvordan er studiet så langt?

– Jeg går nå fjerdeåret, som er siste året med obligatoriske fag. Nå i november skal vi i praksis, og jeg skal være i Tolletaten i Oslo i fire uker. Denne praksisordningen er helt unik for UiT. Jusstudiet er kjent som et konkurransedrevet studie hvor studenter må kjempe om å skaffe seg traineestillinger og egne internships. I Tromsø er praksis obligatorisk og en del av studieplanen, og vi kan utplasseres både i offentlige etater, kommuner, fylkeskommuner og i private selskaper. Det gir mulighet til god arbeidserfaring underveis i studiet som er tilgjengelig for alle. Det er sjukt bra, for da er det ikke bare de som bor på lesesalen og får “straight A’s” som får erfaring. Alle får muligheten til å kjenne på det og finne ut av om det er noe for deg. Det er jeg utrolig takknemlig for. Jeg er skikkelig gira på å komme ut i praksis, det blir fint å få hands on erfaring på rettsanvendelse.

Hvorfor valgte du UiT?

– Det er en kombinasjon av sted og studie. Da jeg gikk ut av videregående i Harstad tenkte jeg «ikke mer nord», jeg skulle til hovedstaden. Det var greit der, men jeg følte meg veldig som en liten fisk i en veldig stor dam. Jeg hang stort sett bare med nordlendinger og fikk besøk av venner hjemmefra nesten hver helg. Jeg gikk på lektorprogrammet i Oslo, men savnet pedagogikk og praksis – det føltes som jeg gikk på en bachelor i matte. Samtidig hadde jeg venner i Tromsø som skrøt sånn av miljøet der. Byen har også et godt kulturtilbud og bra natur. Jeg savna naturen i nord etter å ha bodd i en grå blokk i Oslo sentrum. Jeg opplever også at det er en helt annen kultur på jus ved UiT enn andre steder. Folk vil løfte hverandre frem og spiller hverandre gode her.

 

– Vi er mellom 150 og 200 studenter på hvert trinn og alle deler ressurser. UiT er også det eneste universitetet i landet som har egen rettssal – den har vi fått bruke i seminarer og prodsedyreøvelser som en del av undervisningen. Vi har også mange linjeforeninger på studiet, som arrangerer prosedyrekonkurranser blant studentene. Det er den lille prikken over i-en på studiet.

Hvordan er det sosiale miljøet på og rundt universitetet?

– Det er veldig godt kulturtilbud og bra uteliv her. I tillegg skjer det mye, som Rakettnatt og konferanser og arrangementer på studenthuset Driv. Selv er jeg med og spiller volleyball på TSI Volleyball og har blitt kjent med folk der. Det er mange nordlendinger på UiT, så jeg kjenner en del fra før også. Men det skjer også mye sosialt på studiet og jeg er veldig integrert i miljøet der. Det er nesten litt folkehøyskole-mentalitet her og et veldig nært miljø.

Er du med i en studentforening?

– Vi har fem linjeforeninger på rettsvitenskap: Juridisk Studentutvalg Tromsø (JSU Tromsø), Juristforbundet - Student (som er en undergruppe av fagforeningen for jurister), Juristforeninga i Tromsø, CF Tromsø og ELSA Tromsø. Jeg har sittet i styret i alle fem i løpet av mine fire år her. I år er jeg med i fire av fem foreninger, det er kanskje litt vel mye men jeg synes det er så artig å engasjere seg, lage arrangementer for studenter, påvirke og få på plass kule foredrag. Det er sykt sosialt å være med og du blir kjent med folk på tvers av alle kull.

Hvilke jobbmuligheter får man av rettsvitenskap?

– Som jurist kan du utøve tittelen innenfor mange yrker. Du kan bli advokat, dommer i tingretten, lagmannsretten eller Høyesterett, du kan jobbe i forvaltning, i kommune eller fylkeskommune, i offentlige etater eller som juridisk konsulent på ambassade. Det finnes også jobber på Stortinget, i utvalg for lovforslag, i politiet og påtalemyndighetene. Det er virkelig mange veier du kan gå.

Hva er planen din videre?

– Okay, så det er fem ting jeg har lyst til:

I løpet av et langt yrkesliv håper jeg at jeg rekker å praktisere som advokat og som dommer i tingrett eller lagmannsrett. Jeg har sykt lyst til å jobbe på en utenlandsk ambassade fordi jeg elsker å reise og det er en god mulighet til å bo i et annet land. I tillegg vil jeg prøve meg innenfor forvaltning, for eksempel i NAV eller i PPT. Jeg er selv født døv og bruker høreapparat, og jeg har veldig lyst til å hjelpe folk i samme situasjon så de slipper ting jeg har måttet styre med. Jeg vil gjøre en forskjell for andre i samme situasjon som meg. Og sist, men ikke minst, kunne jeg tenkt meg å prøve meg som politijurist i påtalemyndighetene. Men uansett hva jeg ender opp med å gjøre vil jeg nok trives med det.

Har du noen tips til de som vurderer å søke seg til rettsvitenskap på UiT?

– Hvis du står på vippen med rettsvitenskap bør du sjekke ut Instagramkontoene til linjeforeningene på studiet og se hvor mye gøy som skjer der. Det sosiale miljøet her er helt unikt. Litt færre studenter per kull gjør det lettere å bli kjent med folk. Vipper du mellom UiT og andre steder kan jeg si at UiT har utrolig god faglig kvalitet, praksis på nesten alle studier og tett kontakt med næringslivet man skal ut i jobb i etter endt studie. Studentlivet i nord, med både natur og kultur, er rett og slett fantastisk. Det burde alle oppleve. Jeg er skikkelig patriot for studiet og å studere i nord.

Møt flere studenter