Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Animasjon


Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Hansen, Tommy Skum

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Grytå, Torger

Faggruppeleder, Grafiske tjenester
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester