Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Allmennpedagogikk


Solberg, Mariann

Professor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Pedagogisk filosofi, vitenskapsteori, universitetspedagogikk, epistemologi, filosofisk naturalisme. Min forskning har de senere årene særlig vært fokusert om kunnskap og danning.


Vedeler, Gørill

Gørill Vedeler er i permisjon til 31.07.2023
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Forskningsinteresser:

Samarbeid med foreldre i videregående opplæring.

Design av femårige integrerte lærerutdanninger.

Åpen barnehage i Familiens hus - tidlig foreldrestøtte.

 

 


Merzliakova, Elena

Stipendiat i barnehagepedagogikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450389
Forskningsinteresser:

- Profesjonsutdanning

- Flerkulturelle forhold

- Komparativ pedagogikk

 


Landsem, Inger Pauline

1. amanuensis
Sykepleie Bsc i Tromsø
Forskningsinteresser:

Styrking av foreldre-barn samspill, foreldrekompetanse og foreldres mestringstro i spedbarnsalder. I klinisk arbeid og forskning har jeg hatt fokus på å utvikle et rikere språk i beskrivelsen av spedbarns adferd og uttrykk, slik at dette kan deles med foreldre på en mestringsfremmende måte. I dette har det vært betydningsfullt å få integrert sykepleieres kliniske, erfaringsmessige forståelse med kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunn...