Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosial- og arbeidspsykologi


Rasmussen, Lene-Mari Potulski

Førsteamanuensis
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Forskningsinteresser:
 • Implementering og evaluering av tiltak
 • Familier med flyktningbakgrunn 
 • Triste og engstelige barn
 • Barn og unges psykiske helse

Siebler, Frank

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

Nylig veiledete studentoppgaver finnes på forskergruppe Sosialpsykologi sine nettsider.


Brokjøb, Lise Gulli

Studentforsker og bibliotekarsekretær
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Forskningsinteresser:
 • Kroppsbilde (se VYBINO-prosjektet)
 • Spiseforstyrrelser
 • Minoritetsstress
 • Identitet og kulturell kompleksitet
 • Identitet, kjønn og psykiske problemer
 • Interoceptive awareness ("indre sans")
 • Kjønn og etnisk mangfold i utdanning