Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Klinisk psykologi


Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Bohne, Agnes

PhD-stipendiat i Klinisk psykologi
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

Sped- og småbarnspsykologi

Perinatal psykisk helse

Klinisk Barne- og Ungdomspsykologi

Kognitive skjema og bias

Foreldre-barn samspill

Utviklingspsykologi


Høifødt, Ragnhild Sørensen

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser er innfor kliniske og praksisnære psykologiske tema:

- Psykisk helse i graviditet og barseltid

- Sped- og småbarnspsykologi

- Depresjon (internettbasert behandling, nevropsykologisk funksjon, barseldepresjon)

- Forebygging, lavterskeltilbud, tidlig intervensjon og selvhjelp. 


Johnsen, Jan-Are Kolset

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Jobber med:
Statistikk / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Helsekommunikasjon, sosial psykologi, kognitiv psykologi, odontofobi/tannhelse


Thimm, Jens

Førsteamanuensis II
Institutt for psykologi
Forskningsinteresser:

- Traumer/sorg

- Den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5

- Konstruktivistiske og narrative tilnærminger til personlighet og psykopatologi

- Skjematerapi

- Psykoterapiforskning