Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosialantropologi


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Risør, Mette Bech

Professor
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Mette Bech Risør er professor i medicinsk antropologi. Hun har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning i funktionelle lidelser, men hendes forskningsinteresser dækker også andre felter, herunder symptomopfattelse, sygdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadfærd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret af kritisk teori, men også af fænomenologi/livsverdensbegrebet og teorier om helse, sykdom og lege-pasient relasjoner. Hun har operationaliseret disse teorier i analyser af videnstyper, sygdomsforklaring og ra...


Woldeselassie, Zerihun


Senter for fredsstudier (CPS)
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Faglige kompetanseområder

Zerihun har utdanningsbakgrunn i filosofi, kulturstudier og sosialantropologi (fra Addis Abeba, Tromsø og Bergen). Hans primære akademiske kompetence er innen sosial og politisk antropologi med særlig fokus på etnisitet, identitet og tilhørighet (etnisk, sosial, religiøs, urbefolkning og politisk). I tillegg til utdannelsen har han undervist i emner innen vold, rettferdighet og forsoning på bachelor- og masterstudiet ved ISV (CPS) i mange år. Zerihun har en spesiell interesse for...


Haugseth, Peter

Universitetslektor/Ph.D student. Programkoordinator, Bachelor of Northern Studies og Northern studies one year programme
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Kirkenes
+4778450587

Stein, Barbara

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
HARSTAD S225A
+4777058347
Forskningsinteresser:

Migrasjon, integrering, frivillighet, kjønn