Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Sosialantropologi


Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Risør, Mette Bech

Professor
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Mette Bech Risør er professor i medicinsk antropologi. Hun har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning i funktionelle lidelser, men hendes forskningsinteresser dækker også andre felter, herunder symptomopfattelse, sygdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadfærd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret af kritisk teori, men også af fænomenologi/livsverdensbegrebet og teorier om helse, sykdom og lege-pasient relasjoner. Hun har operationaliseret disse teorier i analyser af videnstyper, sygdomsforklaring og ra...


Woldeselassie, Zerihun

Førsteamanuensis
Senter for fredsstudier (CPS)
Jobber med:
Undervisning Forskningsinteresser:

Faglige kompetanseområder

Zerihun har utdanningsbakgrunn i filosofi, kulturstudier og sosialantropologi (fra Addis Abeba, Tromsø og Bergen). Hans primære akademiske kompetence er innen kritisk tenkning og politisk antropologi. I tillegg til utdannelsen har han undervist i emner innen vold, rettferdighet og forsoning på bachelor- og masterstudiet ved ISV (CPS) i mange år. Zerihun har en spesiell interesse for kritisk teori og epistemologi i kunnskap produksjon særlig om konflikt, vold, fred og forsoning.

Zerihuns MPhi...


Haugseth, Peter

Universitetslektor/Ph.D student. Programkoordinator, Bachelor of Northern Studies og Northern studies one year programme
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Kirkenes
+4778450587

Stein, Barbara

Førsteamanuensis
Institutt for vernepleie
HARSTAD S225A
+4777058347
Forskningsinteresser:

Migrasjon, integrering, frivillighet, kjønn