Bilde av Woldeselassie, Zerihun
Bilde av Woldeselassie, Zerihun
Senter for fredsstudier (CPS) zerihun.a.woldeselassie@uit.no

Zerihun Woldeselassie


Førstelektor

Stillingsbeskrivelse

Forskning

Undervisining

Veiledining og Sensor

Akademisk bakgrunn

BA i filosofi  fra Universitet i Addis Ababa (fire år)

Mastergrad studie (Kursgjennomføring)  i sosialantropologi fra Universitet i Addis Ababa (to år)

MPhil-grad i visuelle anthropologi og kulturelle studier fra Universitetet i Tromsø (to år)

Ph.D. i sosialantropologi  fra Universitetet i Bergen (fire år)

Zerihuns faglige kompetanse bidrar til senterets mål om å hjelpe studentene til å tilegne seg antropologiske tilnærminger og perspektiver på vold og rettferdighetsspørsmål etter grusomheter. Undervisningen hans hjelper også studentene med å utvikle kritisk tenkning og vurderingsevne om freds- og konflikt spørsmål med fokus på sosiokulturelle perspektiver.

Arbeidsområder

Undervisning

 • Zerihun A Woldeselassie :
  Researching Ethnicity and Ethnic Politics Using a Single Case Study Method
  Sage Publications 2019 DATA / ARKIV / DOI
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Ethnicity, Belonging and Identity among the Eastern Gurage of Ethiopia
  Ethnicities 27. mai 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Wali venerating practices, identity politics, and Islamic reformism among the Siltie
  Palgrave Macmillan 2013 FULLTEKST / DOI
 • Zerihun Woldeselassie :
  The Weyto
  Harrassowitz Verlag 2010
 • Zerihun Woldeselassie :
  Contested popular Islamic practices among Ethiopian Muslims : the case of warrie among the Siltie
  Kolor: Journal on Moving Communities 2007 DATA
 • Zerihun Woldeselassie :
  Ethnic Politics and the Question of Participatory Development in Siltie, Ethiopia
  Ethiopian Journal of the Social Sciences and Humanities 2004
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Ethnicity: Identity and Belonging. New configuration of ethnicity and Islam among the eastern Gurage of Ethiopia
  Universitetet i Bergen 2015
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Why International Pressure Is Not Helping End Violence in Ethiopia
  Global Observatory (IPI) 2021 ARKIV
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Conflict Knowledge Production: Critical Issues in Peace Studies
  2021
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Why Alex de Wall's Five Reasons for intervention are unwarranted and fallacious?
  03. februar 2021
 • Zerihun A Woldeselassie :
  On humanitarian crisis in Tigray Ethiopia
  27. januar 2021
 • Zerihun A Woldeselassie :
  International Publishing Challenges for young scholars in the Global South
  2021
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Decolonizing peace studies
  2021
 • Zerihun A Woldeselassie :
  On media, reporting and disinformation in Ethiopia's war in Tigray.
  08. desember 2020
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Decolonising Development
  2020
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Africa and the Global Middle Ages
  2020
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Rethinking everyday peace in Ethiopia
  2020
 • Zerihun A Woldeselassie :
  #Violence in Ethiopia and the theory of Grievances
  13. desember 2020
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Problematizing the notions of everyday peace and positive positive
  2020
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Ethnicity and Ethnic Politics
  2019 DATA
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Critical Interdisciplinary Conference on Studying Peace from Below
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Ny politisk situasjon i Etiopia – hva er den og hva betyr det?
 • Zerihun A Woldeselassie :
  The 2019 Nobel Prize and the situation of peace and Security in Ethiopia
  2019 DATA
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Making sense of a notion of origin: Anthropological reflection on ethnicity, history, and historicity
  2019
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Religion and Violent Conflict
  2016 DATA
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Diaspora and Peace process in Ethiopia
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Ethnicity: Identity and Belonging. New configuration of ethnicity and Islam among the eastern Gurage of Ethiopia
  Universitetet i Bergen 2015 OMTALE
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Islam and the State in Ethiopia
  2014 DATA
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Hybrid Ethnicities as a Cultural and Political Stigma in post-1990 Ethiopia
  2014
 • Zerihun A Woldeselassie :
  The Question of Radical Islam in Ethiopia
  2013
 • Zerihun A Woldeselassie :
  The Pitfalls of TPLF and EPLF leadership: A Retrospective Analysis
  2013 FULLTEKST
 • Zerihun A Woldeselassie :
  Zerihun A. Woldeselassie - The Politics of Ethnicity and the Situation of Indigenous Peoples in Ethiopia
 • Zerihun Abebe Woldeselassie :
  OLF and Ethiopian Sovereignty
  2012
 • Zerihun Woldeselassie :
  Islamic Reform Movement and Local Islamic Pratices in Ethiopia
  2010
 • Zerihun Abebe Woldeselassie :
  Political Change and Muslim Discourses in Ethiopia Aspects of Politics and Islamic Reformism among the Silt'e
  2008
 • Zerihun Woldeselassie :
  Reconfiguring the State in Ethiopia: An Anthropological Approach to Right and Development
  2008
 • Zerihun Woldeselassie :
  Political Change and Muslim Discourses in Ethiopia Aspects of Politics and Islamic Reformism among the Silt'e
  2008
 • Zerihun Woldeselassie :
  Political Change and Popular Islamic Pratices in Siltie:Aspects of Politics and Intersubjectivity in Post-nationalist Ethiopia
  2007
 • Zerihun Woldeselassie :
  Identity-Politics and Local Islam in Southern Ethiopia:Aspects of Power and Social capital among the Siltie
  2007
 • Zerihun Woldeselassie :
  From "Case Study" to "Reflective Event Analysis": a reflection on some methodological issues based on a preleminary fieldwork
  2005
 • Zerihun Woldeselassie :
  Hegelian Conception of the "State" and Some of its Implication for the Ethiopian Case
  2005
 • Zerihun Woldeselassie :
  DRIV (Student House)
  01. februar 2002
 • Zerihun Woldeselassie :
  Conversation with the Weyto
  01. februar 2002
 • Zerihun Woldeselassie :
  Minority Identity and Ethnic Politics in Ethiopia: the Case of the Weyto in Lake Tana area - National Discource and Local Reality
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Faglige kompetanseområder

  Zerihun har utdanningsbakgrunn i filosofi, kulturstudier og sosialantropologi (fra Addis Abeba, Tromsø og Bergen). Hans primære akademiske kompetence er innen kritisk tenkning og politisk antropologi. I tillegg til utdannelsen har han undervist i emner innen vold, rettferdighet og forsoning på bachelor- og masterstudiet ved ISV (CPS) i mange år. Zerihun har en spesiell interesse for kritisk teori og epistemologi i kunnskap produksjon særlig om konflikt, vold, fred og forsoning.

  Zerihuns MPhil- og PhD-forskning og feltarbeid fokuserer på spørsmål om den reproduksjonen og transformasjonen av sosiopolitisk struktur, mangfold og kompleksitet når det gjelder identitet, tilhørighet og tverrgående bånd. Han har utført antropologisk og langsiktig etnografisk forskning og feltarbeid blant minoriteter og/eller muslimske grupper (Weyto, Eastern-Gurage og Siltie) i Etiopia med temaer om etnisitet og casestudie, identitet, tilhørighet og konflikt, minoritetsidentitet , indigenisme og islamsk reformisme, identitetspolitikk og konflikt.

  SAGE research methods      International Peace Institute IPI Global Observatory

  Undervisning

  Erfaring

  Erfaring med å undervise i særlig grad filosofi, logikk og resonnementferdigheter og antropologi i Etiopia.

  I Norge har han siden 2016 undervist i freds- og konfliktstudier i ulike fag innen antropologi, etnisk- og nasjonalismestudier, religionsvitenskap, metoder og metodikk.

  Undervisning emner

  SVF-3022 Culture, Conflict and Society-10 

  SVF-3025 Methods in social research: An interdisciplinary approach-10 

  SVF-3021 Integrated Peace and Conflict Studies - 20 ECTS 

  SVF-3901-1 MASTER'S THESIS IN PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION 

  SVF-3901-2 MASTER'S THESIS IN PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION - 40 ECTS  

  SVF-2058 Critical Approaches to Peace and Conflict Studies - 10 ECTS 

  Undervisning og veiledningsområder

  Antropologiske tilnærminger og perspektiver

  1) Vold og konflikt:

  2) Kjønn og vold

  3) Fred og fredsbygging

  4) Rettferdighet og forsoning

  Tverrfaglige og flerfaglige perspektiver

  1) Identitet og tilhørighet (dannelse og politikk):

  2) Etnisitet, nasjonalisme, konflikt og vold

  3) Religion, vold og fred

   Metodikk

  1) Kvalitativ forskning, etnografi, casestudie og flerfaglighet/tverrfaglighet

  2) Kritisk epistemologi: avkolonisering av kunnskap, avkolonisering av fred, kritisk tenkning, kunnskapsproduksjon

  Veiledning for studenter fra

  Universitetet i Hamburg
  Universitetet i Tromsø, Senter for fredsstudier
  Erasmus- Mundus Human Rights Policy and Practice programmet
  Universitetet i Dela, Etiopia


  Medlem i forskningsgruppe