Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Samfunnsmedisin, sosialmedisin


Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Lian, Olaug S.

Professor
Medical Humanities, forskningsgruppe
Forskningsinteresser:

Clinical interaction in context: a narrative exploration of 212 naturally occurring GP consultations.

Clinical interaction between patients and doctors is embedded within, positioned and inseparable from social context. In this study, we explore how illness narratives are co-constructed within naturally occurring clinical consultations between doctors and patients. Clinical uncertainty and shared decision-making are emphasised. Although our empirical exploration focuses on in situ consultations between patients and GPs as they unfold, we situate...


Eik Anda, Erik

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Kurs / Mobilitet / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning Forskningsinteresser:

Perinatal epidemiology, infectious diseases, environmental contaminants


Halvorsen, Peder Andreas

Professor
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Medical decision making, Decision psychology, Shared decision making, Risk perception, Risk communication, Public Health, Rural medicine


Risør, Mette Bech

Professor, nestleder AFE
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Mette Bech Risør er professor i medicinsk antropologi. Hun har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning i funktionelle lidelser, men hendes forskningsinteresser dækker også andre felter, herunder symptomopfattelse, sygdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadfærd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret af kritisk teori, men også af fænomenologi/livsverdensbegrebet og teorier om helse, sykdom og lege-pasient relasjoner. Hun har operationaliseret disse teorier i analyser af videnstyper, sygdomsforklaring og ra...


Rad, Amir

Stipendiat
Institutt for klinisk medisin

Aars, Nils Abel

Stipendiat
Institutt for samfunnsmedisin

Andreassen, Kristine

Samfunnsmedisin, sosialmedisin
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Forskningsinteresser:

Internasjonalt utviklingsarbeid, global helse, Haiti, ungdomsarbeid, sosialmedisin, forebyggende medisin, traumer, resiliens, hverdagsliv, ungdomsnavigasjon, kritisk etnografi, deltakende aksjonsforskning, multimodal antropologi,  visuelle metoder


Sagelv, Edvard Hamnvik

Doktorgradsstipendiat
Idrettshøgskolen
U7.225
+4777660236
Jobber med:
Undervisning / Veiledning / Forskergruppe / Formidling/spredning Forskningsinteresser:

Forskningsinteresser:

- Epidemiologi

- Fysisk aktivitet og helse

- Treningsfysiologi

- Idrettsernæring

- Helsepsykologi