Arctic blue polygon pattern
Flaggikon   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Psykiatri, barnepsykiatri


Brøndbo, Per Håkan

Instituttleder IPS
Institutt for psykologi
Jobber med:
Rapportering / Strategi / Årsplan / Årsrapport / Forskningssamarbeid / Høringsuttalelser / Psykososialt arbeidsmiljø / Budsjett / Virksomhetsstyring / Økonomi Forskningsinteresser:

Barn- og unge psykisk helse

Barn- og familievern

Brukermedvirkning

Organisering av offentlige tjenester

 


Høye, Anne

Undervisning, forskning
Institutt for klinisk medisin
Forskningsinteresser:

Hovedområde er somatisk sykelighet og dødelighet hos personer med psykiske lidelser. Forskningen er basert på data fra nasjonale registre om bl.a. hjerte- og karsykdommer og kreft, befolkningsbaserte studier (spesielt Tromsøstudien) for å undersøke tentative forløp innen somatisk og mental komorbiditet, og kliniske data for å undersøke ulike aspekter ved forebygging og behandling av somatiske sykdommer hos pasienter med alvorlig psykisk lidelse samt implementering av retningslinjer og behandling for bedre somatisk helsehjelp (f.eks....


Waterloo, Knut K

Professor
Aldring, atferd og demens
Forskningsinteresser:

Preklinisk og tidlig fase (SCD, MCI) av Alzheimer sykdom, Parkinson sykdom.

Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander som hodeskader, hjerneblødning, subarachnoidalblødning, degenerative  tilstander, autoimmun sykdom.

Klinisk psykiatrisk diagnostikk. Forebygging og behandling av psykiske lidelser. Bruk av internett-baserte hjelpemidler. 

Rettspsykiatri og strafferett.